Trang chủ Bài học Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn

Bài 11 trang 48 sgk Hóa 10, Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại...
11. Nguyên tử nào trong bảng tuần hoàn có giá trị độ âm điện lớn nhất ? Tại sao ?
Bài 10 trang 48 sgk hóa học 10, Độ âm điện của một nguyên tử là gì ?
10. Độ âm điện của một nguyên tử là gì ? Giá trị độ âm điện của các nguyên tử trong các nhóm A biến đổi như thế nào theo chiều điện tích hạt nhân tăng ?
Bài 9 trang 48 sgk Hóa 10, Viết cấu hình electron của nguyên tử lưu huỳnh S
Cấu hỉnh electron của nguyên tử S (Z = 16): 1s22s22p63s23p4.
Bài 8 trang 48 sgk hóa học 10, Viết cấu hình electron của nguyên tử magie
Cấu hình electron của nguyên tử Mg (Z = 12): 1s22s22p63s2. Để đạt cấu hình electron của khí hiếm gần nhất (Ne) trong Bảng tuần hoàn ngu
Bài 6 trang 48 môn Hóa 10, Oxit cao nhất của 1
6. Oxit cao nhất của 1 nguyên tố R ứng với công thức RO2. Nguyên tố R đó là

Quảng cáo
Bài 7 trang 48 sgk hóa học 10, Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất
7. Theo quy luật biến đổi tính chất đơn chất của các nguyên tố trong bảng tuần hoàn thì
Bài 5 trang 48 sgk hóa học 10, Các nguyên tố của chu kì 2
5. Các nguyên tố của chu kì 2 được sắp xếp theo chiều giá trị độ âm điện giảm dần (từ trái sang phải) như sau:
Bài 3 trang 47 sgk hóa học 10, Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?
3. Những tính chất nào sau đây biến đổi tuần hoàn ?
Bài 4 trang 47 sgk Hóa 10, Các nguyên tố halogen được sắp xếp
4. Các nguyên tố halogen được sắp xếp theo chiều bán kính nguyên tử giảm dần (từ trái sang phải) như sau:

Mới cập nhật

Trả lời câu hỏi trang 54 Tiếng Anh 6 – Skills 1 Unit 5: Natural wonders of Viet Nam
Hướng dẫn giải bài tập trang 54 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Unit 5 Natural Wonders Of...
Trả lời câu hỏi trang 53 Tiếng Anh 6 unit 5: Natural wonders of Viet Nam – Communication
Hướng dẫn giải bài tập trang 53 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Unit 5 Natural Wonders Of...
Giải bài tập Tiếng Anh 6 unit 5: Natural wonders of Viet Nam – A closer look 2
Hướng dẫn giải bài tập trang 51 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Unit 5 Natural Wonders Of...
Giải bài tập Tiếng Anh 6 unit 5: Natural wonders of Viet Nam – A closer look 1
Hướng dẫn giải bài tập trang 50 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Unit 5 Natural Wonders Of...
Giải bài tập Tiếng Anh 6 Global success: Unit 5 Natural Wonders Of Viet Nam – Getting started
Hướng dẫn giải bài tập trang 48 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Unit 5 Natural Wonders Of...
Giải bài tập Tiếng Anh 6 Global success: Unit 4 My neighbourhood – Looking back
Hướng dẫn giải bài tập trang 46 SGK Tiếng Anh lớp 6 sách Kết nối tri thức và cuộc sống: Unit 4 My neighbourhood (Global...