Trang chủ Bài học Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Tổng hợp và phân tích lực điều kiện cân bằng của chất điểm

Bài 8 trang 58 – vật lí 10, Một vật có trọng lượng
8. Một vật có trọng lượng P = 20N được treo vào một vòng nhẫn (coi là chất điểm).Vòng nhẫn được giữ yên bằng hai dây OA và OB (Hình 9.11). Biết dây OA nằm ngang và hợp với dây OB
Bài 9 trang 58 sgk – môn Lý 10, Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau
9. Em hãy đứng vào giữa hai chiếc bàn đặt gần nhau, mỗi tay đặt lên một bàn rồi dùng sức chống tay để nâng người lên khỏi mặt đất. Em làm lại như thế vài lần, mỗi lần đẩy hai bàn
Bài 7 trang 58 sgk – vật lí 10, Phân tích lực
7. Phân tích lực \(\vec{F}\)  thành hai lực \(\vec{F_{1}}, \vec{F_{2}}\)  theo hai phương OA và OB (hình 9.10). Giá trị nào sau đây là độ lớn của hai lực thành phần.
Bài 5 trang 58 sgk vật lí 10, Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.
5. Cho hai lực đồng quy có độ lớn bằng 9 N và 12 N.
Bài 4 trang 58 sgk vật lí 10, Phân tích lực là gì?
4. Phân tích lực là gì? Nêu cách phân tích một lực thành hai lực thành phần đồng quy theo hai phương cho trước.
Quảng cáo


Bài 3 trang 58 sgk vật lí 10, Hợp lực
3. Hợp lực  \(\vec{F}\) của hai  lực đồng quy \(\vec{F_{1}} , \vec{F_{2}}\)  có độ lớn phụ thuộc vào những yếu tố nào?
Bài 2 trang 58 vật lí 10, Tổng hợp lực là gì?
2. Tổng hợp lực là gì? Phát biểu quy tắc hình bình hành?

Mới cập nhật

Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Chất giặt rửa tổng hợp có ưu điểm
Bài 1.25 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. C. có thể dùng để giặt rửa cả trong nước cứng.. Bài...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: Một số este được dùng trong hương liệu, mĩ phẩm, bột giặt là...
Bài 1.24 trang 7 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. B. Bài 3. Chất giặt rửa Một số este được...
Bài 1.23 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Hỗn hợp X gồm hai este đơn chức, là đồng phân của nhau
Bài 1.23 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. nKOH đã dùng = 0,25 mol ; nKOH dư = 0,05 mol....
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập Hóa 12 – Nâng cao: Số gam iot có thể cộng vào liên kết bội trong mạch...
Bài 1.22 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Triolein ({({C_{17}}{H_{33}}COO)_3}{C_3}{H_5}) có M =  884 g/mol.. Bài 2. Lipit Số gam...
Bài 1.21 trang 6 SBT Hóa Nâng cao lớp 12:Tính chỉ số este của một loại chất béo chứa 89% tristearin
Bài 1.21 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Số miligam (KOH) dùng để xà phòng hoá hết lượng triglixerit có...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập Hoá 12 Nâng cao: xác định công thức phân tử của A, B và viết công thức...
Bài 1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hoá 12 Nâng cao. Đáp án. Bài 2. Lipit Hai chất hữu cơ A, B mạch hở,...