Trang chủ Bài học Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

Unit 10: Healthy lifestyle and longevity – Lối sống lành mạnh và tuổi thọ

Speaking – trang 37 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking –...
Làm việc cùng người bạn. Nối các mẹo với các lý do. Sau đó thực hành hỏi và trả lời các câu hỏi về các lời khuyên về cách chăm sóc tốt răng của bạn....
Writing – trang 38 Unit 10 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Sử dụng thông tin trong bảng để viết câu về lối sống ảnh hưởng đến sức khoẻ....
Pronunciation – trang 33 Unit 10 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Thực hành đọc to những câu sau với ngữ điệu tăng-giảm...
Vocabulary & Grammar – trang 33 Unit 10 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Hoàn thành các câu sau, sử dụng đúng hình thức của từ trong hộp....

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...