Trang chủ Bài học Unit 11: Travelling in the future – Đi lại trong tương lai

Unit 11: Travelling in the future – Đi lại trong tương lai

Project trang 57 Unit 11 Anh 7 mới, Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em. Thiết...
In groups, brainstorm ideas for your future means of transport. Think about the following: (Làm theo nhóm, suy nghĩ những ý kiến cho phương tiện tương lai của em.
Skills 1 trang 54 Unit 11 môn Anh 7 mới, Làm theo cặp, nói về phương tiện giao thông bên dưới. Sử dụng hỗn...
1. Look at the pictures below. What do you think is the connection between them? (Nhìn vào những bức hình bên dưới. Em nghĩ mối liên kết giữa chúng là gì?)
Skills 2 trang 55 Unit 11 Anh 7 mới, Viết một đoạn văn ngắn về một phương tiện trong tương lai ở bài học...
1. Look at the picture. Which do you think are the correct options below? (Nhìn vào hình. Những ý kiến bên dưới em nghĩ đúng?)
Communication trang 53 Unit 11 Anh 7 mới, Làm theo nhóm, nghĩ về những phương tiện giao thông trong tương lai sẽ giúp người...
1. What problems with transport do you have? With a partner, discuss and make a list. (Em có những vấn đề giao thông gì? Làm cùng bạn học, thảo luận và lập một da

Quảng cáo
Getting started trang 48 Unit 11 Tiếng Anh 7 mới, Nhìn vào tranh, các em có thể phỏng đoán các bạn trong tranh đang...
Mai: Ồ! Xe không người lái đã có rồi. Mình không thể nào tin được. Veronica: Đúng vậy, chúng trông thật tuyệt! Còn gì nữa không?
A Closer Look 1 trang 50 Unit 11 Anh 7 mới, Thực hành các câu hỏi này. Xem thử chúng có ngữ điệu lên...
1. Cross out the means of transport that DOESN’T go with the verb. (Tìm phương tiện vận tải mà không đi cùng với động từ)

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 96: Đọc đoạn trích sau và thực hiện: Cần lưu ý là dưới những danh từ truyền thống như chí,...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 94: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Nhiều lúc mình không ngờ nổi rằng mình đã...
Đọc hiểu Đề số 93: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Những người hí hửng hôi của bên chiếc xe...
Đọc hiểu Đề số 93: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Những người hí hửng hôi của bên chiếc xe...
Đọc hiểu Đề số 91: Anh chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:...
Đọc hiểu Đề số 91: Anh chị hãy đọc văn bản sau và trả lời các câu hỏi từ câu 1 đến câu 4:...
Đọc hiểu Đề số 92: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không...
Đọc hiểu Đề số 92: Đọc đoạn trích sau và thực hiện các yêu cầu: Bạn ơi, nếu bạn muốn sống một đời mà không...
Đọc hiểu Đề số 90: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Thương biển lắm...
Đọc hiểu Đề số 90: Đọc văn bản sau và thực hiện các yêu cầu từ câu 1 đến câu 4: Thương biển lắm...