Quảng cáo

Luyện tập

Bài 5.6 trang 16 SBT Lý 7: Một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’
Một điểm sáng s đặt trước một gương phẳng một khoảng d cho một ảnh S’ cách gương một khoảng d. So sánh d...
Thử tài bạn 4 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 1, 1. Dựa vào công thức
3. Đồ thị của hàm số y = ax - Thử tài bạn 4 trang 89 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập...
Câu 21 trang 140 Sách bài tập Toán 7 tập 1: Hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác
Hãy viết kí hiệu sự bằng nhau của hai tam giác đó.. Câu 21 trang 140 Sách Bài Tập (SBT) Toán lớp 7 tập...