Luyện tập

Hoạt động 3 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Xét hình chữ nhật có độ dài cạnh x, y...
1. Đa thức - Hoạt động 3 trang 67 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập Xét hình...
Hoạt động 6 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2, Một người đi taxi phải trả 15000 đồng cho 1...
3. Đa thức một biến - Hoạt động 6 trang 71 Tài liệu dạy – học Toán 7 tập 2. Giải bài tập Một...
Bài 71 trang 141 Toán 7 tập 1, Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao...
Tam giác ABC trên giấy kẻ ô vuông (h.151) là tam giác gì ? Vì sao ?. Bài 71 trang 141 sgk toán 7...