Trang chủ Bài học Unit 12: An overcrowded world – Một thế giới quá đông đúc

Unit 12: An overcrowded world – Một thế giới quá đông đúc

Project trang 67 Unit 12 SGK Tiếng Anh 7 mới, Ghi chú vài điều về 1 nơi có ít dân số: nơi đó như...
1. Divide the class into groups of four or five. (Chia lớp thành những nhóm 4 hoặc 5 người)
Skills 1 trang 64 Unit 12 Anh 7 mới, Nhìn vào danh sách những thành phố bên dưới. Thành phố nào em nghĩ có...
1. Look at the list of cities below. Which do you think has the largest population? Share your ideas with your partner. (Nhìn vào danh sách những thành phố bên dư
Skills 2 trang 65 Unit 12 môn Anh 7 mới, Nhìn vào bảng bên dưới. Nó cho thấy dân số thay đổi ở Thành...
1. Look at the film poster below. What do you think the film is about? (Nhìn vào áp phích phim bên dưới. Em nghĩ bộ phim nói về gì?)

Quảng cáo

Mới cập nhật

Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 15: Đọc đoạn sau và trả lời câu hỏi từ 1 đến 4: Yêu Tổ quốc từ những giọt mồ...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài – Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những...
Đọc hiểu Đề số 13: Đọc và tìm hiểu bài - Đưa sách về làng, trích báo Nhân dân cuối tuần: Đưa những cuốn...
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013
Đọc hiểu Đề số 12: Đọc tìm hiểu đoạn trích Chuyện trò – Cao Huy Thuần, NXB Trẻ, 2013. Xác định thao tác lập luận...
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung
Đọc hiểu Đề số 9: Đọc hiểu xác định phương thức biểu đạt chính của văn bản Để chạm vào hạnh phúc- Giản Tư Trung....
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn – Phạm Lữ Ân:...
Đọc hiểu Đề số 8: Đọc và tìm hiểu đoạn trích trong bài Nếu biết trăm năm là hữu hạn - Phạm Lữ Ân: Bạn...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...
Đọc hiểu Đề số 6: Đọc đoạn văn sau và trả lời các câu hỏi từ 1 đến 4: Chưa bao giờ cô Tơ...