Trang chủ Bài học Unit 3: Becoming independent – Trở nên độc lập

Unit 3: Becoming independent – Trở nên độc lập

Writing – trang 24 Unit 3 Sách bài tập Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần...
Đọc quảng cáo về các khóa học ngắn do Trung tâm CGC (Citigens Global Citizens) cung cấp. Sau đó hoàn thành bảng dưới đây với các thông tin bạn có thể nhận được từ nó và bấ...
Reading – trang 21 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Đọc văn bản và đặt các câu trong hộp vào các khoảng trống thích hợp trong văn bản. Có thêm một câu mà bạn không cần phải sử dụng....
Speaking – trang 23 Unit 3 SBT Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong phần Speaking –...
Tâm và Thanh đang nói về những kỹ năng quan trọng nhất để họ sống độc lập. Dưới đây là cuộc trò chuyện của họ, nhưng các dòng bị lộn xộn. Đặt chúng theo thứ tự đúng và sau...
Pronunciation – trang 18 Unit 3 Sách Bài Tập (SBT) Anh 11 mới: Tổng hợp các bài tập trong...
Nghe và đánh dấu phụ âm liên kết với nguyên âm. Sau đó thực hành đọc các câu. Liên kết đầu tiên đã được làm cho bạn như một ví dụ...

Mới cập nhật

Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9:Đọc trị số của các điện trở cùng loại như hình 10.4a có trong bộ dụng cụ...
Bài 10. Biến trở - Điện trở dùng trong kĩ thuật - Bài C9 trang 30 SGK Vật lí 9. Giải bài C9 trang...
Bài C5 trang 5 SGK Vật lí 9: Trả lời câu hỏi nêu ra ở đầu bài học
Bài 1. Sự phụ thuộc của cường độ dòng điện vào hiệu điện thế giữa hai đầu dây dẫn - Bài C5 trang 5...
Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...