Trang chủ Bài học Vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Vai trò đặc điểm các nhân tố ảnh hưởng tới phát triển và phân bố nông nghiệp. Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp

Bài 3 trang 106 sgk Địa lớp 10, Em hãy phân biệt những đặc điểm
Em hãy phân biệt những đặc điểm cơ bản của ba hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp?
Bài 1 trang 106 sgk Địa lớp 10, Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp
Hãy nêu vai trò của ngành nông nghiệp trong nền kinh tế và đời sống xã hội.
Một số hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp
2. Thể tổng hợp nông nghiệpThể tổng hợp nông nghiệp là một hình thức tổ chức lãnh thổ nông nghiệp ở trình độ cao. Đây là sự kết hợp chặt chẽ giữa các xí ngh
Câu hỏi lý thuyết 2 – Trang 105 Địa 10-, Em hãy nêu ví dụ để chứng minh ảnh hưởng của các nhân tố...
– Nhân tố tự nhiên:+ Sự phân bố nông nghiệp trên thế giới phụ thuộc vào sự phân đới tự nhiên. + Năng suất cây trồng, việc sản xuất các loại sản phẩm nông nghiệp khác n
Đặc điểm của nông nghiệp
a) Đất trồng là tư liệu sản xuất chủ yếu và không thể thay thếĐây là đặc điểm quan trọng phân biệt nông nghiệp với công nghiệp. Không tí có sản xuất nông ng
Vai trò của nông nghiệp
Nông nghiệp theo nghĩa rộng bao gồm nông – lâm – ngư nghiệp.Sản xuất nông nghiệp không những cung cấp lương thực, thực phẩm cho con người, đảm bảo nguồn nguyên l
Câu hỏi lý thuyết 1 trang 103 Địa 10-, Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất...
Tại sao đối với nhiều nước đang phát triển, đông dân, đẩy mạnh sản xuất nông nghiệp là nhiệm vụ chiến lược hàng đầu?

Mới cập nhật

Bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển ( z ^2 + 1 + 1/ z )^ 4
Giải bài 8.17 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển ({left( {{z^2} + 1...
Bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Xác định hạng tử không chứa x trong khai triển của (x+2/x)^4
Giải bài 8.16 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Xác định hạng tử không chứa...
Bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Hãy sử dụng ba số hạng đầu tiên trong khai triển của ({(1...
Giải bài 8.15 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Hãy sử dụng ba số hạng...
Bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 Kết nối tri thức: Khai triển các đa thức (x-2)^4 , (x+2)^5
Giải bài 8.13 trang 57 SBT toán 10 - Kết nối tri thức - Bài 25. Nhị thức newton Khai triển các đa thức a)    ({(x...
Bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Có bao nhiêu cách sắp xếp các...
Giải bài 8.12 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...
Bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 Kết nối tri thức với cuộc sống: Trong các số tự nhiên từ 1 đến...
Giải bài 8.11 trang 55 sách bài tập toán 10 - Kết nối tri thức với cuộc sống - Bài 24. Hoán vị, chỉnh...