Trang chủ Bài học Cơ cấu nền kinh tế

Cơ cấu nền kinh tế

Hướng dẫn giải, trả lời 9 câu hỏi, bài tập thuộc Cơ cấu nền kinh tế. Bài tập bạn đang xem thuộc môn học: Địa lí lớp 10 (sách cũ)


Bài 2 trang 102 sgk Địa lớp 10, Cho bảng số liệu:
Cơ cấu nền kinh tế – Bài 2 trang 102 sgk Địa lí lớp 10. Cho bảng số liệu: Cho bảng số liệu: CƠ CẤU...
Bài 1 trang 102 sgk Địa lớp 10, Phân biệt các loại nguồn lực
Cơ cấu nền kinh tế – Bài 1 trang 102 sgk Địa lí lớp 10. Phân biệt các loại nguồn lực Phân biệt các...
Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế
Cơ cấu nền kinh tế – Các bộ phận hợp thành cơ cấu nền kinh tế. a) Cơ cấu ngành kinh tế a) Cơ...
Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 99 Địa 10-, Dựa vào sơ đồ trên, em hãy nêu các nguồn lực phát triển...
Cơ cấu nền kinh tế – Câu hỏi lý thuyết 1 – SGK Trang 99 Địa lí 10-. Dựa vào sơ đồ trên,...
Câu hỏi lý thuyết 2 trang 100 Địa 10-, Em hãy nêu ví dụ về vai trò của các nguồn lực đối với phát...
Cơ cấu nền kinh tế – Câu hỏi lý thuyết 2 – SGK Trang 100 Địa lí 10-. Em hãy nêu ví dụ...
Khái niệm cơ cấu nền kinh tế
Cơ cấu nền kinh tế – Khái niệm cơ cấu nền kinh tế. Cơ cấu kinh tế là tổng thể các ngành Cơ cấu...
Các nguồn lực phát triển kinh tế
Cơ cấu nền kinh tế – Các nguồn lực phát triển kinh tế. 1. Khái niệm 1. Khái niệm -Nguồn lực là tổng thể vị...
Câu hỏi lý thuyết 4 – SGK Trang 101 Địa 10-, Dựa vào bảng 26 (SGK trang 101), hãy nhận xét về cơ cấu...
Cơ cấu nền kinh tế – Câu hỏi lý thuyết 4 – SGK Trang 101 Địa lí 10-. Dựa vào bảng 26 (SGK...
Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 101 Địa 10-, Dựa vào sơ đồ trên, em hãy phân biệt các bộ phận của...
Cơ cấu nền kinh tế – Câu hỏi lý thuyết 3 – SGK Trang 101 Địa lí 10-. Dựa vào sơ đồ trên,...

Mới cập nhật

Lý thuyết Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu Toán 8 – Chân trời sáng tạo: Lựa chọn biểu đồ để...
Giải và trình bày phương pháp giải lý thuyết Lựa chọn dạng biểu đồ để biểu diễn dữ liệu SGK Toán 8...
Bài 5 trang 97 Toán 8 tập 1– Chân trời sáng tạo: Trong số các dữ liệu định tính tìm được, dữ liệu nào...
Áp dụng kiến thức về dữ liệu định tính, định lượng, dữ liệu có thể so sánh được, Trả lời bài 5...
Bài 3 trang 96 Toán 8 tập 1– Chân trời sáng tạo: Nêu nhận xét về tính hợp lí của các dữ liệu trong...
Xét tính hợp lí về định dạng của số học sinh, Hướng dẫn giải bài 3 trang 96 SGK Toán 8 tập...