Trang chủ Bài học Vấn đề phát triển thương mại du lịch

Vấn đề phát triển thương mại du lịch

Có tổng số 10 Bài tập/Câu hỏi/Lý thuyết trong bài: Vấn đề phát triển thương mại du lịch trên trang web Baitapsgk.com
Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và Atlat Địa Việt Nam, với tư cách là một người hướng...

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Dựa vào hình 31.5 (SGK trang 141) và Atlat Địa lí Việt Nam, với tư cách

Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm hàng của nước...

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Dựa vào bảng số liệu cơ cấu giá trị xuất khẩu hàng hóa phân theo nhóm

Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến tích cực trong...

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Chứng minh rằng hoạt động xuất, nhập khẩu của nước ta đang có những chuyển biến

Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta tương đối phong phú và đa dạng. Tại sao...

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Chứng minh rằng tài nguyên du lịch của nước ta tương đối phong phú và đa

Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của nước ta.

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Quan sát hình 31.3 (SGK trang 138), hãy nhận xét về tình hình nhập khẩu của

Căn cứ vào Atlat Địa Việt Nam, sơ đồ hình 31.4 (SGK trang 140) và hình 31.5 (SGK trang...

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Căn cứ vào Atlat Địa lí Việt Nam, sơ đồ hình 31.4 (SGK trang 140) và

Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142), hãy phân tích và giải thích tình hình phát triển du lịch...

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Dựa vào hình 31.6 (SGK trang 142), hãy phân tích và giải thích tình hình phát

Quan sát hình 31.2 ( trang 138), hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu xuất, nhập khẩu...

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Quan sát hình 31.2 (SGK trang 138), hãy nhận xét về sự thay đổi cơ cấu

Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005.

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Hãy nhận xét và giải thích tình hình xuất khẩu của nước ta giai đoạn 1990-2005..

Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ phân theo thành...

Vấn đề phát triển thương mại du lịch – Hãy nhận xét cơ cấu tổng mức bán lẻ hàng hoá và doanh thu dịch vụ

Mới cập nhật

Câu 3.63 trang 95 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một...
Ba số x , y , z theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.63 trang 95 sách bài tập...
Câu 3.62 trang 94 SBT Toán Đại số lớp 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân; đồng thời, chúng lần lượt là...
Câu 3.61 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành...
Ba số x , y , z , theo thứ tự đó lập thành một cấp số nhân. Câu 3.61 trang 94 sách bài...
Câu 3.60 trang 94 Sách Toán Đại số lớp 11 SBT Nâng cao: Cho dãy số
Cho dãy số. Câu 3.60 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số nhân...
Câu 3.59 trang 94 SBT Đại số 11 Nâng cao: Cho cấp số nhân
Cho cấp số nhân. Câu 3.59 trang 94 sách bài tập Đại số và Giải tích 11 Nâng cao - Bài 4. Cấp số...