SGK Tiếng Việt 1 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 1 SGK Tiếng Việt 1 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Tiếng Việt 1 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Tiếng Việt 1 - Chân trời sáng tạo.

Bài 4: Đánh giá cuối học kì 2 trang 158 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 2: Quạ cảm thấy mệt...
Trả lời bài 4: Đánh giá cuối học kì 2 trang 158 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng tạo....
Bài 3: Ôn tập 3 trang 156 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 3: Bài đọc trên viết về điều gì?...
Giải bài 3: Ôn tập 3 trang 156 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng tạo. Đọc. Cá heo biết...
Bài 1: Ôn tập 1 trang 152 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 1: Bạn nhỏ trong bài thơ vẽ tranh...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 1: Ôn tập 1 trang 152 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng...
Bài 2: Ôn tập 2 trang 154 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 2: Bác cú mèo đã chỉ cho kiến...
Phân tích và giải bài 2: Ôn tập 2 trang 154 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng tạo. Nụ...
Bài 4: Những phần thưởng đặc biệt trang 151 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 2: Em có thích được cô...
Phân tích và lời giải bài 4: Những phần thưởng đặc biệt trang 151 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời...
Bài 3: Kì nghỉ hè của em trang 148 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 2: Các bạn nhỏ trong tranh...
Lời Giải bài 3: Kì nghỉ hè của em trang 148 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng tạo. Các...
Bài 1: Buổi học cuối năm trang 143 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 2: Em thấy những gì trong bức...
Hướng dẫn giải bài 1: Buổi học cuối năm trang 143 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng tạo. Em...
Bài 2: Gửi lời chào lớp một trang 146 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 2: Quan sát tranh và cho...
Hướng dẫn giải bài 2: Gửi lời chào lớp một trang 146 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng tạo....
Bài 4: Xe cứu hỏa tí hon trang 142 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 2: Em cảm thấy thế nào...
Phân tích và giải bài 4: Xe cứu hỏa tí hon trang 142 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng...
Bài 3: Ước mơ nào cũng quý trang 140 Tiếng Việt 1 – Chân trời sáng tạo tập 2: Các bạn nhỏ trong tranh...
Hướng dẫn giải bài 3: Ước mơ nào cũng quý trang 140 SGK Tiếng Việt lớp 1 tập 2 Chân trời sáng tạo....

Mới cập nhật

Bài tập 1 trang 41 SBT Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống:  Bài thơ được sáng tác theo...
Giải Chọn phương án đúng: Câu 1, , 2, , 3, ; 2. Trả lời các câu hỏi: Câu 1, , 2, ,...
Bài tập 3 trang 36 SBT Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: “Tôi” trong bài viết này là...
Trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 3 trang 36 sách bài tập (SBT) Ngữ văn 8 tập 2 -...
Bài tập 2 trang 35 SBT Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: (4) Cuốn sách này chỉ đơn...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 2 trang 35 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2 - Kết nối...
Bài tập 3 trang 33 SBT Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống:  Sơ đồ hoá nội dung văn...
Phân tích và giải Câu 1, 2 Bài tập 3 trang 33 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2 - Kết nối...
Bài tập 7 trang 31 SBT Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống:  Đoạn trích đưa tới những thông...
Trả lời Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 7 trang 31 sách bài tập (SBT) Ngữ văn 8 tập 2 -...
Bài tập 6 trang 31 SBT Văn 8 tập 2 – Kết nối tri thức với cuộc sống: Nhiều loài chim có tập tính...
Gợi ý giải Câu 1, 2, 3, 4, 5 Bài tập 6 trang 31 sách bài tập Ngữ văn 8 tập 2 -...