SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo

Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo.

Số 0 trang 46 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Tập viết các số theo mẫu. Học sinh tự thực hiện
Lời Giải toán lớp 1 trang 46 – Số 0 – SGK Chân trời sáng tạo. Tập viết các số theo mẫu. chi...
Số 10 trang 47 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Số nào bé nhất? Số nào lớn nhất?
Hướng dẫn giải toán lớp 1 trang 47 – Số 10 – SGK Chân trời sáng tạo. Số? Tìm xe cho bạn… Thực hành...
Số 8 trang 42 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Có bao nhiêu chiếc xe?
Hướng dẫn cách giải/trả lời toán lớp 1 trang 42 – Số 8 – SGK Chân trời sáng tạo. Nói cách tách –...
Số 9 trang 44 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Thực hành Học sinh viết các số theo mẫu. Học sinh tự...
Phân tích và giải toán lớp 1 trang 44 – Số 9 – SGK Chân trời sáng tạo. Tìm số và giải thích...
Số 6 trang 38 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Số điền vào dấu ? là 1, 2, 3
Trả lời toán lớp 1 trang 38 – Số 6 – SGK Chân trời sáng tạo. Tìm số và giải thích cách làm…Số...
Số 7 trang 40 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Đếm các chấm tròn ở mỗi ô vuông rồi viết số thích...
Phân tích và lời giải toán lớp 1 trang 40 – Số 7 – SGK Chân trời sáng tạo. Quan sát tranh và...
So sánh các số: bằng – lớn hơn – bé hơn trang 34 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: So sánh các...
Hướng dẫn giải toán lớp 1 trang 34 – So sánh các số: bằng, lớn hơn, bé hơn – SGK Chân trời sáng...
Các dấu = – > – < trang 35 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Đếm số chấm tròn ở mỗi ô...
Vận dụng kiến thức giải toán lớp 1 trang 35 – Các dấu =, >, < – SGK Chân trời sáng tạo. Đếm...
Bằng nhau – nhiều hơn – ít hơn trang 32 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn?
Phân tích và lời giải toán lớp 1 trang 32 – Bằng nhau, nhiều hơn, ít hơn – SGK Chân trời sáng tạo....
Tách – gộp số trang 29 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo: Quan sát tranh rồi viết các số để được cách...
Phân tích và lời giải toán lớp 1 trang 29 – Tách, gộp số – SGK Chân trời sáng tạo. Tìm hình vẽ...

Mới cập nhật

Phần (1) và (2) của bài viết nhắc lại lịch sử nhằm mục đích gì?
Đọc kĩ phần 1, 2 của văn bản. Trả lời Câu 2 trang 49, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 - Bài...
Hãy trình bày hoàn cảnh ra đời của bài viết Nước Việt Nam ta nhỏ hay không nhỏ? và cho biết: Bài nghị luận...
Dựa vào phần chuẩn bị trong SGK để trả lời câu hỏi. Giải và trình bày phương pháp giải Câu 1 trang 49, SBT...
Qua hai văn bản Chiếu dời đô và Hịch tướng sĩ, em hãy nêu lên sự giống nhau và khác nhau giữa hai thể...
Dựa vào kiến thức đã học để so sánh hai thể loại. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 7 trang 48, SBT Ngữ...
Tại sao có thể nói sự kiện dời đô của Lý Công Uẩn đã “đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử...
Trả lời theo ý hiểu. Lời giải bài tập, câu hỏi Câu 6 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 -...
Văn bản Chiếu dời đô thể hiện sự kết hợp hài hòa giữa lý trí và tình cảm như thế nào?
Trả lời theo ý hiểu. Lời giải Câu 5 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1 - Bài 5: Nghị luận...
Trong phần (3) của bài chiếu, để thuyết phục triều đình về việc chọn kinh đô mới
Đọc kĩ phần 3 của văn bản. Vận dụng kiến thức giải Câu 4 trang 48, SBT Ngữ văn 8 Cánh diều, tập 1...