Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo Số 10 trang 47 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo:...

Số 10 trang 47 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo: Số nào bé nhất? Số nào lớn nhất?...

Hướng dẫn giải toán lớp 1 trang 47 - Số 10 - SGK Chân trời sáng tạo. Số? Tìm xe cho bạn...

Thực hành Câu 1

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Tập viết các số theo mẫu.

Answer - Lời giải/Đáp án

Học sinh tự thực hiện.


Thực hành Câu 1

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Học sinh tự thực hiện.


Thực hành Câu 3

Nói các cách tách - gộp 10.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát tranh nêu các cách tách, gộp số.

Answer - Lời giải/Đáp án

- 10 gồm 9 và 1

Gộp 9 và 1 được 10

- 10 gồm 8 và 2

Gộp 8 và 2 được 10

- 10 gồm 7 và 3

Gộp 7 và 3 được 10

- 10 gồm 6 và 4

Gộp 6 và 4 được 10

- 10 gồm 5 và 5

Gộp 5 và 5 được 10


Luyện tập Câu 1

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Bước 1: Đếm số chấm tròn ở mỗi tấm thẻ rồi điền số thích hợp.

Bước 2: So sánh rồi gắn tiếp các số theo thứ tự từ bé đến lớn.

Answer - Lời giải/Đáp án


Luyện tập Câu 2

Số?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát hình vẽ đếm số con vịt, con ếch, bông hoa, lá súng, con chuồn chuồn, con gà rồi điền số thích hợp vào ô trống.

Answer - Lời giải/Đáp án

Quan sát hình vẽ có:

Có 5 con vịt, 9 con ếch, 4 bông hoa, 7 lá súng, 10 con chuồn chuồn, 0 con gà


Advertisements (Quảng cáo)

Luyện tập Câu 3

a) Sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Số nào bé nhất? Số nào lớn nhất?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

a) So sánh rồi thực hiện sắp xếp các số trên theo thứ tự từ bé đến lớn.

b) Tìm ra số lớn nhất và số bé nhất trong các số trên.

Answer - Lời giải/Đáp án

Ta có: 0 < 5 < 9 < 10

a) Các số theo thứ tự từ bé đến lớn là: 0, 5, 9, 10.

b) Số bé nhất trong các số trên là 0.

Số lớn nhất trong các số trên là 10.


Luyện tập Câu 4

Tìm xe cho bạn.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Dựa vào cách tách, gộp số để tìm xe cho mỗi bạn.

Answer - Lời giải/Đáp án

9 gồm 2 và 7

6 gồm 3 và 3

7 gồm 7 và 0

8 gồm 5 và 3

5 gồm 2 và 3

Vậy xe của mỗi bạn là:


Luyện tập Câu 5

Theo em, kết quả cuộc đua xe thế nào?

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát hình vẽ để xác định kết quả cuộc đua xe

Answer - Lời giải/Đáp án

Xe màu vàng về đích số 1.

Xe màu đỏ về đích số 2.

Xe màu xanh lá về đích số 3.


Luyện tập Câu 6

Nói theo mẫu câu: Có .... con cá gồm .... và .....

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

- Đếm số con cá trong hình và số cá màu vàng, số cá màu tím

- Nói cách tách thích hợp theo mẫu

Answer - Lời giải/Đáp án

Có 10 con cá gồm 5 con cá màu tím và 5 con cá màu vàng.