Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo Số 6 trang 38 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo:...

Số 6 trang 38 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo: Số điền vào dấu ? là 1, 2, 3...

Trả lời toán lớp 1 trang 38 - Số 6 - SGK Chân trời sáng tạo. Tìm số và giải thích cách làm...Số điền vào dấu ? là 1, 2, 3

Câu 1

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

a) Đếm số chấm tròn ở mỗi cột rồi điền số vào ô trống

b) Điền các số theo thứ từ bé đến lớn và từ lớn đến bé

c) Tìm các số nhỏ hơn 6

Answer - Lời giải/Đáp án

c) Học sinh tự thực hiện.

d)

Số điền vào dấu ? là 1, 2, 3, 4 hoặc 5


Câu 2

Tìm số và giải thích cách làm.

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát bức tranh rồi viết các số thích hợp vào ô trống.

Answer - Lời giải/Đáp án