Trang chủ Lớp 1 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo Số 7 trang 40 SGK Toán 1 – Chân trời sáng tạo:...

Số 7 trang 40 SGK Toán 1 - Chân trời sáng tạo: Đếm các chấm tròn ở mỗi ô vuông rồi viết số thích hợp...

Phân tích và lời giải toán lớp 1 trang 40 - Số 7 - SGK Chân trời sáng tạo. Quan sát tranh và điền số...

Câu 1

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

a) Đếm các chấm tròn ở mỗi ô vuông rồi viết số thích hợp.

b) Viết các số theo thứ tự từ lớn đến bé.

c) Quan sát tranh, điền số thích hợp để được phép so sánh đúng.

Answer - Lời giải/Đáp án

Hoặc


Câu 2

Method - Phương pháp giải/Hướng dẫn/Gợi ý

Quan sát hình vẽ để trả lời câu hỏi

Answer - Lời giải/Đáp án

Cầu vồng có 7 màu.

Tính từ màu đỏ:

- Màu xanh lá cây là màu thứ tư

- Màu thứ bảy là màu tím