Toán lớp 1

Trang chủ Lớp 1 Toán lớp 1
Bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, tam giác. Phép cộng, trừ trong phạm vi 10, 100... trên Baitapsgk.com
1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Bài 2 trang 15 SGK Toán 1, Số?

Số?. Bài 2 trang 15 SGK Toán 1 – Các số 12345 Số ? Giải

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 trang 181 môn Toán lớp 1: Luyện tập...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 , bài 5 trang 181 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 181 SGK. Bài 2:

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 180 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 180...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 180 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 180 SGK. Bài 1: a) Viết số

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 179 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 179 SGK. Bài 1: Số

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178 SGK. Bài 1: Viết số. Bài

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 môn Toán lớp 1: Ôn tập :...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 176 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 100 trang 176.

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10 trang 173. Bài 1:

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 100 trang 174. Bài 1:

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập :...

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 100 trang 175.

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10...

Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10 trang 172. Bài 1: Số ?,Bài

Luyện tập

Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4 ( môn Toán lớp 1): Phép cộng trong phạm vi 4
Lý thuyết phép cộng trong phạm vi 4 (toán lớp 1): Phép cộng trong phạm vi 4. Lý thuyết phép cộng trong phạm vi...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 63 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung số 0 trong phép trừ
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 63 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung số 0 trong phép trừ. Bài 1:...
Bài 1, bài 2 trang 10 sgk Toán 1: Luyện tập về hình tam giác
Bài 1, bài 2 trang 10 sgk toán 1: Luyện tập về hình tam giác. Tô màu vào hình tam giác. Tô màu...
Lý thuyết hình vuông, hình tròn: Hình vuông hình tròn
Lý thuyết hình vuông, hình tròn: Hình vuông hình tròn. Hình vuông, hình tròn.                    Hình vuông Hình...
Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk Toán lớp 1: Điểm ở trong điểm ở ngoài một hình
Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk toán lớp 1: Điểm ở trong điểm ở ngoài một hình. Bài 1: Đúng...