Toán lớp 1

Trang chủ Lớp 1 Toán lớp 1
Bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, tam giác. Phép cộng, trừ trong phạm vi 10, 100... trên Baitapsgk.com
1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 178 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178...
Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm....
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số...
10 – 1 =      9 – 1 =      8 – 1 =         7 – 1 =        6 – 1 =         5 – 1 =            3 – 1 =...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 174 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số...
a) Từ 11 đến 20…………………………………………………………….....
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập :...
Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy....
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 172 sgk Toán lớp 1: Ôn tập : các số đến 10...
2 = 1 + ….                      8 = 7 + ……                           9 = 5 + ….....

Luyện tập

Bài 1, bài 2 trang 21 sgk Toán lớp 1: Luyện tập về dấu lớn hơn nhỏ hơn
Bài 1, bài 2 trang 21 sgk toán lớp 1: Luyện tập về dấu lớn hơn nhỏ hơn. Bài 1:Điền dấu lớn hơn,nhỏ...
Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 5 ( Toán lớp 1): Phép cộng trong phạm vi 5
Lý thuyết về phép cộng trong phạm vi 5 (toán lớp 1): Phép cộng trong phạm vi 5. Lý thuyết về phép cộng trong...
Bài 4, bài 5 trang 18 sgk Toán lớp 1: Bé hơn. Dấu bé hơn
Bài 4, bài 5 trang 18 sgk toán lớp 1: Bé hơn. Dấu bé hơn. Bài 4: Viết dấu < vào ô trống. Bài...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 140, 141 sgk Toán lớp 1: Các số có hai chữ số (tiếp theo)
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4 trang 140, 141 sgk toán lớp 1: Các số có hai chữ số (tiếp theo). Bài...
Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 114 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 114
Bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 sgk trang 114 toán lớp 1: Luyện tập chung trang 114. Bài 2: Trả lời...