Toán lớp 1

Trang chủ Lớp 1 Toán lớp 1
Bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, tam giác. Phép cộng, trừ trong phạm vi 10, 100... trên Baitapsgk.com
1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100
Bài 1,2,3,4 trang 178 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung trang 178 SGK
Năm, mười chín, bảy mươi tư, chín, ba mươi sáu, sáu mươi chín, không, bốn mươi mốt, năm mươi lăm.

Quảng cáo
Bài 1,2,3,4 trang 173 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 10 trang 173
10 – 1 =      9 – 1 =      8 – 1 =         7 – 1 =        6 – 1 =         5 – 1 =            3 – 1 =
Bài 1,2,3,4 trang 174 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 100 trang 174
a) Từ 11 đến 20……………………………………………………………..
Bài 1,2,3,4,5 trang 175 sgk Toán lớp 1: Ôn tập các số đến 100 trang 175
Ba mươi tám, hai mươi tám, năm mươi tư, sáu mươi mốt, ba mươi, mười chín, bảy mươi chín, tám mươi ba, bảy mươi bảy.

Luyện tập

Bài 2 trang 13 sgk Toán 1: Luyện tập về các số 1 2 3
Bài 2 trang 13 sgk toán 1: Luyện tập về các số 1 2 3. Điền số vào hình a, b, c, d, e,...
Bài 1,3,4 trang 133, 134 sgk Toán lớp 1: Điểm ở trong điểm ở ngoài một hình
Bài 1, bài 3, bài 4 trang 133, 134 sgk toán lớp 1: Điểm ở trong điểm ở ngoài một hình. Bài 1: Đúng...
Bài 1, bài 2 trang 161 sgk Toán lớp 1: Các ngày trong tuần lễ
Bài 1, bài 2 trang 161 sgk toán lớp 1: Các ngày trong tuần lễ. Bài 1: Trong mỗi tuần lễ,Bài 2: Đọc tờ...
Bài 1,2,3 trang 129 môn Toán lớp 1: Cộng các số tròn chục
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 129 sgk toán lớp 1: Cộng các số tròn chục. Bài 1: Tính,Bài 2: Tính nhẩm,Bài 3:...
Review 2 trang 48 – Family & Friends Special Edittion Grade 1 (lớp 1): This is my mom.
Review 2 trang 48 - Family & Friends Special Edittion Grade 1. Bài: Review 2 - Family & Friends Special Edittion Grade 1 1....