Toán lớp 1

Trang chủ Lớp 1 Toán lớp 1
Bài tập Toán lớp 1: Các số đến 10. Hình vuông, hình tròn, tam giác. Phép cộng, trừ trong phạm vi 10, 100... trên Baitapsgk.com
1. CÁC SỐ ĐẾN 10. HÌNH VUÔNG, HÌNH TRÒN VÀ HÌNH TAM GIÁC 2. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 10
3. CÁC SỐ TRONG PHẠM VI 100. ĐO ĐỘ DÀI. GIẢI BÀI TOÁN 4. PHÉP CỘNG, PHÉP TRỪ TRONG PHẠM VI 100

Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 181 môn Toán lớp 1: Luyện tập chung...
Bài 1: Viết số dưới mỗi vạch của tia số rồi đọc các số đó:

Luyện tập

Lý thuyết các số 1, 2, 3, 4, 5 ( Toán lớp 1): Các số 12345
Lý thuyết các số 1, 2, 3, 4, 5 (toán lớp 1): Các số 12345. Các số 1,2 ,3,4,5.
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk Toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm...
Bài 1, bài 2, bài 3, bài 4, bài 5 trang 75 sgk toán lớp 1: Luyện tập phép cộng phép trừ trong phạm...
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 42 sgk Toán lớp 1: Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo)
Bài 1, bài 2, bài 3 trang 42 sgk toán lớp 1: Luyện tập chung về số 10 (tiếp theo). Bài 1: Số ?...
Lý thuyết hình vuông, hình tròn: Hình vuông hình tròn
Lý thuyết hình vuông, hình tròn: Hình vuông hình tròn. Hình vuông, hình tròn.                    Hình vuông Hình...
Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 3 ( Toán lớp 1): Phép trừ trong phạm vi 3
Lý thuyết phép trừ trong phạm vi 3 (toán lớp 1): Phép trừ trong phạm vi 3. Lý thuyết về phép trừ trong phạm...