Trang chủ Lớp 10 Địa lí lớp 10 (sách cũ) Bài 1 trang 161 sgk Địa lớp 10, Môi trường tự nhiên...

Bài 1 trang 161 sgk Địa lớp 10, Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?...

Môi trường và tài nguyên thiên nhiên – Bài 1 trang 161 sgk Địa lý lớp 10. Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?

Môi trường tự nhiên và môi trường nhân tạo khác nhau như thế nào?

Hướng dẫn giải:

Advertisements (Quảng cáo)

– Môi trường tự nhiên xuất hiện trên bề mặt Trái Đất không phụ thuộc vào con người’. Con người tác động vào tự nhiên, làm cho nó bị thay đổi, nhưng các thành phần của tự nhiên vẫn phát triển theo quy luật riêng của nó.
– Môi trường nhân tạo là kết quả lao động của con người, nó tồn tại hoàn toàn phụ thuộc vào con người. Nếu không có bàn tay chăm sóc của con người, thì các thành phần của môi trường nhân tạo sẽ bị hủy hoại.

Bạn đang xem bài tập, chương trình học môn Địa lí lớp 10 (sách cũ) - Lớp 10. Vui lòng chọn môn học sách mới cần xem dưới đây: