Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia
Quảng cáo


Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Luyện tập

Bài 1 trang 42 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy chọn câu đúng Trong chuyển động tròn đều
Bài 9 : Gia tốc trong chuyển động tròn đều - Bài 1 trang 42 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy chọn câu...
Bài 17.5 trang 42 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một thanh AB đồng chất, khối lượng m = 2,0 kg tựa lên hai...
Một thanh AB đồng chất, khối lượng m = 2,0 kg tựa lên hai mặt phẳng nghiêng không ma sát, với các góc nghiêng...
Bài 1.18,1.20 trang 6 Sách bài tập Hóa 10 nâng cao: Nguyên tố hóa học là:
Bài 1.18,1.20 trang 6 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. D. 7. Bài 2: Hạt nhân nguyên tử. Nguyên tố hóa...
Bài 4.27 trang 33 SBT Hóa 10 nâng cao: Bài 26: Phân loại phản ứng trong hóa học vô cơ
Bài 4.27 trang 33 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. (CaC{O_3} + {H_2}O + C{O_2} to Ca{left( {HC{O_3}} right)_2}). Bài 26:...
Câu 2.11 trang 31 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Bài 1. Đại cương về hàm số
Câu 2.11 trang 31 SBT Đại số 10 Nâng cao. (Aleft( { - 1;3} right) mapsto {A_1}left( { - 1;8} right);). Bài 1. Đại...