Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,.. là những vấn đề...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em,...
Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em.

Luyện tập

Hãy cho biết những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới.
Hãy cho biết những tiến bộ kĩ thuật của thời đá mới.. Điểm nổi bật của công cụ đá mới là người ta có...
Bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 166 SBT Sinh 10 Bài tập trắc nghiệm: 22. Vi sinh vật sử dụng nguồn
Bài 22, 23, 24, 25, 26 trang 166 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 22. Vi sinh vật...
Bài 2 trang 210 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Một người thổi
Bài 43: Ứng dụng của định luật Béc-nu-li - Bài 2 trang 210 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao . Một người thổi...