Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Luyện tập

Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 10: Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu?
Câu 1 trang 94 SGK Sinh học 10: Vi khuẩn lam tổng hợp protein của mình từ nguồn cacbon và nito ở đâu? Kiểu...
Bài 14 trang 7 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Bài 4. Tích của một vec tơ với một số.
Bài 14 trang 7 SBT Hình học 10 Nâng cao. Nếu hai vec tơ (overrightarrow a \,overrightarrow b ,,,) không  cùng phương thì có...
Bài 6 trang 146 SBT môn Sinh 10: Cho ví dụ và giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ và độ pH tới hoạt...
Bài 6 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Cho ví dụ và giải thích ảnh hưởng của nhiệt độ và độ...
Câu 6 trang 50 SGK Đại số 10: Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai
Câu 6 trang 50 SGK Đại số 10: Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai. Xác định tọa độ...
Bài 1 trang 191 Vật lý lớp 10, Biến dạng đàn hồi của vật rắn là gì?
Biến dạng cơ của vật rắn - Bài 1 trang 191 sgk Vật lý lớp 10. Biến dạng đàn hồi của vật rắn là...