Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Luyện tập

Đọc – hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam, I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Văn bản văn học trung đại...
Nghị luận xã hội lớp 10 - Đọc – hiểu văn bản văn học trung đại Việt Nam. I – KIẾN THỨC CƠ BẢN...
Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình lớp 10: Tìm các giá trị lượng giác của các góc 1200, 1500.
Câu hỏi 3 trang 38 SGK Hình học 10. Bài 1. Giá trị lượng giác của một góc bất kỳ từ 0 độ đến...
Nêu một vài công trình nghệ thuật hay làn điệu dân ca ở địa phương mà em biết
Nêu một vài công trình nghệ thuật hay làn điệu dân ca ở địa phương mà em biết. Người Việt ở Quảng Ngãi có...
Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng cao 10. Một lượng khí
Bài 59: Áp dụng nguyên lí I. Nhiệt động lực học cho khí lí tưởng - Bài 1 trang 299 SGK Vật lí nâng...
Câu 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao: Hãy phát biểu các mệnh đề sau bằng các câu thông thường :
Câu 1.11 trang 8 SBT Đại số 10 Nâng cao. Giải:. Bài 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến Gọi X là tập...