Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Quảng cáo


Luyện tập

Đọc hiểu Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ, Gợi dẫn 1. Thể loại Đây là một truyền thuyết rất quen...
Truyện An Dương Vương và Mị Châu Trọng Thủy - Đọc hiểu Truyện An Dương Vương và Mị Châu – Trọng Thuỷ. Gợi dẫn...
Bài 5.32 trang 51 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Muối ăn không những có tầm quan trọng trong đời sống hằng ngày của...
Muối ăn không những có tầm quan trọng trong đời sống hằng ngày của con người mà còn là nguyên liệu để sản xuất...
Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật
Sinh quyển. Các nhân tố ảnh hưởng đến sự phát triển và phân bố của sinh vật - Các nhân tố ảnh hưởng đến...
Mô tả thuật Toán tìm nghiệm của phương trình bậc hai tổng quát bằng cách liệt kê hoặc bằng sơ đồ khối.
Bài 4: Bài toán và thuật toán - Câu 5 trang 44 SGK Tin học 10. Mô tả thuật toán tìm nghiệm của phương...
Bài 1.16 trang 23 SBT Toán Hình học 10: Cho ngũ giác ABCDE.
Cho ngũ giác ABCDE.. Bài 1.16 trang 23 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 2: Tổng và hiệu của hai...