Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Luyện tập

Bài 1 trang 116 sgk Địa lớp 10, Em hãy nêu rõ vai trò và đặc điểm của ngành chăn nuôi?
Địa lí ngành chăn nuôi - Bài 1 trang 116 sgk Địa lí lớp 10. Em hãy nêu rõ vai trò và đặc điểm...
Bài 25 trang 77 SBT Toán Đại số 10: Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số
Giải và biện luận các phương trình sau theo tham số m.. Bài 25 trang 77 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10...
Bài 6 trang 15 sgk Lý 10, 6. Trong chuyển động thẳng đều
Chuyển động thẳng đều - Bài 6 trang 15 sgk Vật lí 10. 6. Trong chuyển động thẳng đều ...
Bài 1.61 trang 12 SBT Hóa 10 nâng cao: 2s1;
Bài 1.61 trang 12 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. f) 3s23p5.. Bài 7: Năng lượng của các electron trong nguyên...
Bài 3.16 trang 150 SBT Toán Hình học 10: Cho ba điểm A(1;4), B(-7;4), C(2;-5).
Cho ba điểm A(1;4), B(-7;4), C(2;-5). Bài 3.16 trang 150 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 2: Phương trình đường...