Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Thủa đi học, Cao Bá Quát viết chữ rất xấu nên nhiều bài văn dù hay vẫn bị thầy cho điểm kém....
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
a.     Chỉ những người “có vấn đề” về đạo đức mới cần tự hoàn thiện bản thân....
Xử lí tình huống: a.Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi...
a.     Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi nên đã bàn nhau tìm cách xin cho anh ở lại....

Luyện tập

Soạn bài Tựa “Trích diễm thi tập” SBT ngữ văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 24 SBT ngữ văn 10 tập 2. Trong Tựa "Trích diễm thi tập", tác giả đã đưa...
Bài 66 trang 125 SBT Toán Đại số 10: Tìm a và b (b > -1) để hai bất phương trình sau tương
Tìm a và b (b > -1) để hai bất phương trình sau tương đương. Bài 66 trang 125 Sách bài tập (SBT) Toán...
Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du: Đoạn thơ đầy chất bi thương nhưng lại không hề yếu...
Truyện Kiều - Phân tích đoạn trích Nỗi thương mình trong Truyện Kiều của Nguyễn Du. Đoạn thơ đầy chất bi thương nhưng lại...