Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 4 trang 115 SGK GDCD lớp 10. Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện

Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 1 trang 114 SGK GDCD lớp 10. Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì

Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 2 trang 114 SGK GDCD lớp 10. Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu

Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?

Bài 16. Tự hoàn thiện bản thân – Câu 3 trang 115 SGK GDCD lớp 10. Em tán thành hay không tán thành các ý

Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,.. là những vấn đề...

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại – Câu 1 trang 111 SGK GDCD lớp 10. Vì sao

Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa...

Bài 15. Công dân với một số vấn đề cấp thiết của nhân loại – Câu 2 trang 111 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm

Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 4 trang 102 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm

Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 1 trang 101 SGK GDCD lớp 10. Thế nào

Xử lí tình huống: a.Anh trai Hùng có giấy gọi nhập ngũ. Bố mẹ Hùng không muốn cho con đi...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 2 trang 101 SGK GDCD lớp 10. Xử lí

Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em,...

Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 3 trang 102 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm

Luyện tập

Bài 4 trang 74 sgk vật lí 10, Một lò xo có chiều dài tự nhiên bằng 15 cm.
Lực đàn hồi của lò xo - Định luật Húc - Bài 4 trang 74 sgk vật lí 10. Một lò xo có chiều...
Bài 1 trang 17 sgk Toán hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số
Bài 1 trang 17 sgk toán hình học lớp 10: Bài 3. Tích của vectơ với một số. Bài 1. Cho hình bình...
Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.
Hãy trình bày chính sách của Chính phủ Anh đối với sự phát triển kinh tế của 13 thuộc địa.. Cấm Bắc Mĩ sản...