Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Luyện tập

Dựa vào kiến thức đã học và thực tế cuộc sống, em hãy giải thích quan điểm: Thực tiễn là cơ sở của nhận...
Bài 7. Thực tiễn và vai trò của thực tiễn đối với nhận thức - Câu 1 trang 44 SGK GDCD lớp 10. Dựa...
Bài 2.27 trang 92 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm
Trong mặt phẳng Oxy cho hai điểm. Bài 2.27 trang 92 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 2: Tích vô...
Bài tập trắc nghiệm 6.68, 6.69, 6.70,6.71 trang 71 Sách bài tập Hóa 10:68. Cho biết PTHH (NO_2 + SO_2
6.68. Cho biết PTHH : (NO_2 + SO_2 → NO + SO_3) Câu nào sau đây diễn tả đúng tính chất của các chất phản ứng...
Câu hỏi lý thuyết 5 – SGK Trang 140 Địa 10-, Dựa vào sơ đồ trên và kiến thức đã học hãy phân tích...
Vai trò đặc điểm và các nhân tố ảnh hưởng đến phát triển phân bố ngành giao thông vận tải - Câu hỏi lý...
Bài 18 trang 199 Sách bài tập Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E)
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho elip (E) . Bài 18 trang 199 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - I-Đề...