Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia
Quảng cáo


Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Luyện tập

Bài 1.27 trang 13 SBT Vật Lý 10 nâng cao: CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM
Bài 1.27 trang 13 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. b.Xác định vận tốc của giọt mưa đối với mặt đất.. CHƯƠNG...
Bài 6 trang 136 sgk môn Lý 10, Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc 80 km/h
Động năng - Bài 6 trang 136 sgk vật lí 10. Một ô tô có khối lượng 1000 kg chuyển động với vận tốc...
Speaking unit 10 trang 106 sgk tiếng anh 10, Task 1;Task 2;Task 3: Task 1: Work in pairs. Read the paragraphs and answer the...
Unit 10: Conservation - Speaking unit 10 trang 106 sgk tiếng anh 10. Task 1;Task 2;Task 3: Task 1: Work in pairs. Read the...
Câu 5 trang 50 SGK Đại số 10: Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai
Câu 5 trang 50 SGK Đại số 10: Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai. Chỉ ra khoảng đồng...
Bài 14 trang 198 Sách BT Toán Hình học 10: Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật biết tọa độ hai
Trong mặt phẳng tọa độ Oxy, cho hình chữ nhật biết tọa độ hai đỉnh đối diện là. Bài 14 trang 198 Sách bài...