Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Luyện tập

Bài 3.12 trang 36 SBT Vật Lý 10 nâng cao: Trên một ổ khóa của cảnh cửa có hình quả đấm, người ta tác...
Bài 3.12 trang 36 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN Trên một ổ khóa của...
Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong ca dao, 1. DẪN NHẬP. Không phải quá tự hào, nhưng có lẽ trên thế giới,...
- Hình ảnh người phụ nữ Việt Nam trong ca dao. 1. DẪN NHẬP. Không phải quá tự hào, nhưng có lẽ trên...
Bài 3 trang 5 SBT Hình 10 nâng cao: Bài 1 2 3. Vec tơ tổng hiệu của hai vec tơ
Bài 3 trang 5 SBT Hình học 10 Nâng cao. Nếu (overrightarrow a ) ngược hướng với (overrightarrow b ) và (overrightarrow a )...
Câu 15 trang 51 Đại số 10: Ôn tập chương II – Hàm số bậc nhất và bậc hai
Câu 15 trang 51 SGK Đại số 10: Ôn tập chương II - Hàm số bậc nhất và bậc hai. Hàm số y =...
Bài 12 trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Sinh 10: Vẽ sơ đồ cấu trúc của một axit amin. Các aixt amin giống và...
Bài 12 trang 121 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Vẽ sơ đồ cấu trúc của một axit amin. Các aixt amin giống...