Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Em hãy lập kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để tự hoàn thiện bản thân theo các mục sau:
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Thế nào là tự hoàn thiện bản thân? Vì sao phải tự hoàn thiện bản thân?
Em có suy nghĩ gì sau khi đọc mẩu chuyện dưới đây:
Kiên trì luyện tập suốt mấy năm, chữ ông mỗi ngày một đẹp. Ông nổi tiếng khắp nước là người văn hay chữ tốt.
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Em tán thành hay không tán thành các ý kiến sau? Tại sao?
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo,. là những vấn đề cấp thiết của nhân loại...
Vì sao ô nhiễm môi trường, bùng nổ dân số, các dịch bệnh hiểm nghèo… là những vấn đề cấp thiết của nhân loại hiện nay?
Hãy tìm hiểu và giới thiệu với các bạn trong lớp về một hoạt động của trường em, địa phương em, của nước ta...
–         Nước ta đã ban hành Luật Bảo vệ môi trường năm 2005; tham gia các công ước quốc tế về môi trường; đẩy mạnh tuyên truyền giáo dục về vấn đề dân số kế hoạch hóa gia

Quảng cáo
Hãy tìm hiểu về những hoạt động góp phần vào sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc ở địa phương em
–         100% thanh niên đủ độ tuổi, đạt yêu cầu đều tham gia nghĩa vụ quân sự
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?
Thế nào là lòng yêu nước? Em nghĩ gì về truyền thống yêu nước của dân tộc ta?

Luyện tập

Câu 6 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao, Chứng minh rằng nếu a > 0 và b > 0 thì a3 +...
Chứng minh rằng nếu a > 0 và b > 0 thì a3 + b3 ≥ ab(a + b). Khi nào đẳng thức...
Bài tập 5 trang 97 SBT Sử 10: Trình bày tóm lược về sự phát triển của giáo dục thời Đinh, Tiền Lê,
Trình bày tóm lược về sự phát triển của giáo dục thời Đinh, Tiền Lê, Lý, TRần, Hồ, Lê sơ và nêu nhận xét....
Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ trang 31 SGK sinh 10
Kích thước nhỏ đem lại ưu thế gì cho các tế bào nhân sơ - trang 31 SGK sinh 10: Tế bào nhỏ thì...
Bài 1 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao, Hãy chọn câu đúng .
Bài 48: Phương trình Cla-pê-rôn-men-đê-lê-ép - Bài 1 trang 237 SGK Vật lý lớp 10 Nâng cao. Hãy chọn câu đúng . Hãy chọn...
Bài 1 trang 128 sgk đại số 10: Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn
Bài 1 trang 128 sgk đại số 10: Bài 4. Phương sai và độ lệch chuẩn. Tính phương sai và độ lệch chuẩn của...