Trang chủ Lớp 10 GDCD lớp 10 Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng...

Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em....

Chia sẻ
Bài 14. Công dân với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc – Câu 3 trang 102 SGK GDCD lớp 10. Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em.

Hãy tìm hiểu về các hoạt động, các phong trào xây dựng quê hương của học sinh trường em, của thanh niên ở địa phương em.

Gợi ý làm bài:

–         Phong trào thanh niên tự quản, giữ xanh đường làng ngõ xóm.

–         Đến thăm và tặng quà các đồng chí thương binh nặng ở Kim Bảng – Hà Nam.

Quảng cáo

–         Tham gia chương trình đền ơn đáp nghĩa ở địa phương

–         Tham gia tổ chức thực hiện chương trình Vòng quay xanh để ủng hộ bảo vệ môi trường

–         …

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...