Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 1 trang 80 Hóa lớp 10 Nâng cao: Thế nào là...

Bài 1 trang 80 Hóa lớp 10 Nâng cao: Thế nào là sự lai hóa?...

Bài 18: Sự lai hóa các obitan nguyên tử. Sự hình thành liên kết đơn liên kết đôi và liên kết ba – Bài 1 trang 80 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Thế nào là sự lai hóa?

Thế nào là sự lai hóa?

Sự lai hóa obitan nguyên tử là sự tổ hợp “trộn lẫn” một số obitan trong một nguyên tử để được từng ấy obitan lai hóa giống nhau nhưng định hướng khác nhau trong không gian.

Quảng cáo