Hóa học lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao
Hóa 10 Nâng cao: Giải bài tập Sách hóa học lớp 10 Nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC
Bài 7 trang 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho 0,1 mol CaCO3 (r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực...
Cho 0,1 mol CaCO3(r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực hiện phản ứng sau: 

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 5 trang 202 Hóa học 10 Nâng cao: Hãy cho biết các yếu tố ảnh hưởng đến tốc độ phản ứng và ảnh...
Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học - Bài 5 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết các yếu...
Soạn bài Khái quát văn học dân gian Việt Nam: Ba đặc trưng cơ bản của văn học dân gian
Soạn văn 10: Khái quát văn học dân gian Việt Nam. Chèo – Quan Âm Thị Kính; Nghêu Sò Ốc Hến,…. Khái quát văn...
Bài 8.14 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao: CHƯƠNG VIII: CƠ SỞ CỦA NHIỆT ĐỘNG LỰC HỌC
Bài 8.14 trang 85 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  Phương trình của nguyên lí thứ nhất đối với quá trình đẳng...
Câu hỏi lý thuyết 1 – Trang 76 Địa 10-, Việc phá rừng đầu nguồn sẽ gây những hậu quả gì đối với đời...
Lớp vỏ Địa lí. Quy luật thống nhất và hoàn chỉnh của lớp vỏ Địa lí - Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK...
Bài 36.4 trang 86 SBT Lý 10 Một thước kẹp có giới hạn đo 150 mm, được khắc độ chia ở 0°C. Xác định
Một thước kẹp có giới hạn đo 150 mm, được khắc độ chia ở 0°C. Xác định sai số tuyệt đối của thước kẹp...