Hóa học lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao
Hóa 10 Nâng cao: Giải bài tập Sách hóa học lớp 10 Nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC
Bài 7 trang 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho 0,1 mol CaCO3 (r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực...
Cho 0,1 mol CaCO3(r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực hiện phản ứng sau: 
Quảng cáo


Luyện tập

Bài 37 trang 207 Đại số 10 Nâng cao: Trong hệ tọa độ vuông góc Oxy gắn với một đường tròn lượng giác, cho...
Trong hệ tọa độ vuông góc Oxy gắn với một đường tròn lượng giác, cho điểm P có tọa độ (2, -3). Bài 37...
Bài 7 trang 72 Hình học 10 Nâng cao: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng ?
Trong các hệ thức sau, hệ thức nào đúng ?. Bài 7 trang 72 SGK Hình học 10 nâng cao - Bài tập trắc...
Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử AND – trang 27: AXIT NUCLÊIC
Quan sát hình 6.1 và mô tả cấu trúc của phân tử AND - trang 27: AXIT NUCLÊIC. ADN cấu tạo theo nguyên tắc...
Bài 10 trang 203 sgk Vật lý lớp 10, Tại sao giọt dầu lại có dạng khối cầu nằm lơ lửng trong dung dịch...
Các hiện tượng bề mặt của chất lỏng - Bài 10 trang 203 sgk Vật lý lớp 10. Tại sao giọt dầu lại có...
Câu 2 trang 15 SGK Sinh 10 Nâng cao: Động vật nguyên sinh thuộc giới
Câu 2 trang 15 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 3: Giới khởi sinh giới nguyên sinh và giới nấm. Hãy điền đáp án...