Hóa học lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao
Hóa 10 Nâng cao: Giải bài tập Sách hóa học lớp 10 Nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC
Bài 7 trang 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho 0,1 mol CaCO3 (r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực...
Cho 0,1 mol CaCO3(r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực hiện phản ứng sau: 

Quảng cáo

Luyện tập

Lý thuyết về số gần đúng. Sai số: Bài 5. Số gần đúng. Sai số
Lý thuyết về số gần đúng. Sai số: Bài 5. Số gần đúng. Sai số. Cách viết chuẩn số gần đúng a là cách...
Bài 9 trang 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hằng số cân bằng Kc của phản ứng
Bài 50: Cân bằng hóa học - Bài 9 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hằng số cân bằng Kc của phản...
Câu 5.10 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao: Nghiên cứu mưac tiêu thụ xăng của một loại ô tô, một công ti...
Câu 5.10 trang 176 SBT Đại số 10 Nâng cao. . Bài 3. Các số đặc trưng của mẫu số liệu Nghiên cứu mưac...
Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng, I – Gợi dẫn 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong tác phẩm...
- Đọc hiểu Tào Tháo uống rượu luận anh hùng. I - Gợi dẫn 1. Tác phẩm Đoạn trích thuộc hồi 21 trong...
Bài 7 trang 51 sgk Hóa 10, Nguyên tố atatin At
Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bài 7 trang 51 sgk hóa học 10. Nguyên tố atatin At ...