Hóa học lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao
Hóa 10 Nâng cao: Giải bài tập Sách hóa học lớp 10 Nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC
Bài 7 trang 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho 0,1 mol CaCO3 (r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực...
Cho 0,1 mol CaCO3(r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực hiện phản ứng sau: 

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 11 trang 34 sgk Lý 10, 11. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút. Cánh quạt dài 0,8 m. Tính...
Chuyển động tròn đều - Bài 11 trang 34 sgk Vật lí 10. 11. Một quạt máy quay với tần số 400 vòng /phút....
Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó.
Trình bày những chính sách của A-cơ-ba và ý nghĩa của nó.. Các chính sách của A-cơ-ba (1556 - 1605). ...
Bài tập 7 trang 116 Sách bài tập Sử 10: Hoàn thành bảng thống kê sau về những tác phẩm văn học
Hoàn thành bảng thống kê sau về những tác phẩm văn học . Bài tập 7 trang 116 Sách bài tập (SBT) Lịch sử...
Báo cáo thực hành: Phản ứng oxi hóa – khử, 1. Phản ứng giữa kim loại và dung dịch axit. Hiện tượng: Có bọt khí...
Bài 20. Bài thực hành số 1: Phản ứng oxi hóa - khử - Báo cáo thực hành: Phản ứng oxi hóa - khử....
Bài 1 trang 105 SGK Đại số 10: Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai
Bài 1 trang 105 SGK Đại số 10: Bài 5. Dấu của tam thức bậc hai. Xét dấu các tam thức bậc hai... ...