Hóa học lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao
Hóa 10 Nâng cao: Giải bài tập Sách hóa học lớp 10 Nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC

Bài 7 trang 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho 0,1 mol CaCO3 (r) vào bình chân không dung...

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 7 trang 217 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho

Bài 6 trang 217 Hóa học 10 Nâng cao: Phản ứng nung vôi xảy ra như sau trong một...

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 6 trang 217 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Phản

Bài 5 trang 216 SGK Hóa 10 Nâng cao: Khi đun nóng HI trong một bình kín, xảy ra...

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 5 trang 216 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Khi

Bài 4 trang 216 Hóa lớp 10 Nâng cao: Cho phản ứng thuận nghịch sau:

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 4 trang 216 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho

Bài 3 trang 216 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong các cặp phản ứng sau, phản ứng nào có...

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 3 trang 216 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong

Bài 2 trang 216 Hóa lớp 10 Nâng cao: Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây...

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 2 trang 216 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nội

Bài 1 trang 216 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nội dung nào thể hiện trong các câu sau đây...

Bài 51: Luyện tập: Tốc độ phản ứng và cân bằng hóa học – Bài 1 trang 216 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Nội

Bài 10 trang 213 Hóa học 10 Nâng cao: Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:

Bài 50: Cân bằng hóa học – Bài 10 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản

Bài 9 trang 213 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hằng số cân bằng Kc của phản ứng

Bài 50: Cân bằng hóa học – Bài 9 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hằng số cân bằng Kc của phản ứng

Bài 8 trang 213 Hóa học 10 Nâng cao: Cho biết phản ứng sau:

Bài 50: Cân bằng hóa học – Bài 8 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cho biết phản ứng sau: Cho biết phản

Luyện tập

Soạn bài Tam đại con gà trang 78 Văn 10 – Văn lớp 10
Tam đại con gà - Soạn bài Tam đại con gà trang 78 SGK Ngữ văn 10. Tam đại con gà vạch rõ bản...
Em hãy nhận xét một vài hiện tượng biểu hiện sự phủ định biện chứng trong việc thờ cúng, lễ hội, ma chay, cưới...
Bài 6. Khuynh hướng phát triển của sự vật và hiện tượng - Câu 4 trang 37 SGK GDCD lớp 10. Em hãy nhận...
Câu 6 trang 160 SGK Đại số 10: Lập bảng biến thiên và vẽ trong cùng một hệ tọa độ
Câu 6 trang 160 SGK Đại số 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10. Lập bảng biến thiên và vẽ trong cùng...