Hóa học lớp 10 Nâng cao

Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao
Hóa 10 Nâng cao: Giải bài tập Sách hóa học lớp 10 Nâng cao trên Baitapsgk.com
CHƯƠNG 1. NGUYÊN TỬ CHƯƠNG 2. BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ HÓA HỌC VÀ ĐỊNH LUẬT TUẦN HOÀN CHƯƠNG 3. LIÊN KẾT HÓA HỌC
Bài 7 trang 217 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cho 0,1 mol CaCO3 (r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực...
Cho 0,1 mol CaCO3(r) vào bình chân không dung tích 1 lít để thực hiện phản ứng sau: 

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 7 trang 41 sgk Hóa 10, Một số nguyên tố có cấu hình electron của nguyên tử như sau:
Sự biến đổi tuần hoàn cầu hình electron nguyên tử của các nguyên tố hóa học. Bài 7 trang 41 sgk hóa học...
Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ: Phân đôi, nảy chồi và tạo thành bào tử
Sinh sản của vi sinh vật nhân sơ: SINH SẢN CỦA VI SINH VẬT. 1. Phân đôi Vi khuẩn sinh sản chủ yếu bằng...
Language trang 39 Unit 4 SGK Anh 10 mới, Tổng hợp các bài tập phần Language trang 39 Unit 4 SGK Anh 10 mới.
Unit 4: For A Better Community - Language - trang 39 Unit 4 SGK Tiếng Anh 10 mới. Tổng hợp các bài tập phần...
Bài 14 trang 106 SBT Toán Đại số 10: Chứng minh rằng
Chứng minh rằng. Bài 14 trang 106 Sách bài tập (SBT) Toán Đại số 10 - Bài 1: Bất đẳng thức ...
Bài 3 trang 34 Hóa học 10 Nâng cao: Mức năng lượng của các obitan và có khác nhau không? Vì sao?
Bài 8: Luyện tập chương I - Bài 3 trang 34 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Mức năng lượng của các obitan ...