Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 2 trang 103 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong phản ứng:

Bài 2 trang 103 SGK Hóa 10 Nâng cao: Trong phản ứng:...

Bài 25: Phản ứng oxi hóa – khử – Bài 2 trang 103 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Trong phản ứng:

Trong phản ứng: \(C{l_2} + 2KBr \to B{r_2} + 2KCl,\) nguyên tố clo

A. chỉ bị oxi hóa.

B. bị khử.

Quảng cáo

C. không bị oxi hóa, cũng không bị khử.

D. vừa bị oxi hóa, vừa bị khử.

Hãy tìm đáp án đúng.

\(Cl_2^0 + 2e\,\, \to \,\,2\mathop {Cl}\limits^ –  \) : sự khử \( \Rightarrow C{l_2}\) là chất oxi hóa (chất bị khử).

Chọn B.

Quảng cáo