Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 3 trang 82 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy viết công...

Bài 3 trang 82 Hóa lớp 10 Nâng cao: Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau:...

Bài 19: Luyện tập về: Liên kết ion. Liên kết cộng hóa trị. Sự lai hóa các obitan nguyên tử – Bài 3 trang 82 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau:

Hãy viết công thức electron và công thức cấu tạo của các phân tử sau: \(P{H_3},S{O_2}HN{O_3},{C_4}{H_{10}}.\)

Quảng cáo

Hay

Quảng cáo