Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 4 trang 145 Hóa lớp 10 Nâng cao: Người ta có...

Bài 4 trang 145 Hóa lớp 10 Nâng cao: Người ta có thể điều chế iot bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn NaI và MnO2. Hãy...

Bài 36 : Iot – Bài 4 trang 145 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Người ta có thể điều chế iot bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn NaI và MnO2. Hãy viết phương trình hóa học và chỉ rõ vai trò của từng chất trong phản ứng.

Người ta có thể điều chế iot bằng cách cho axit sunfuric đặc tác dụng với hỗn hợp rắn NaI và MnO2. Hãy viết phương trình hóa học và chỉ rõ vai trò của từng chất trong phản ứng.

Quảng cáo

NaI là chất khử, MnO2 là chất oxi hóa, H2SO4 là môi trường.

Quảng cáo