Trang chủ Lớp 10 Hóa học lớp 10 Nâng cao Bài 6 trang 202 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết...

Bài 6 trang 202 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:...

Bài 49: Tốc độ phản ứng hóa học – Bài 6 trang 202 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:

Hãy cho biết người ta lợi dụng yếu tố nào để tăng tốc độ phản ứng trong các trường hợp sau:

a) Dùng không khí nén, nóng thổi vào lò cao để đốt cháy than cốc (trong sản xuất gang).

b) Nung đá vôi ở nhiệt độ cao để sản xuất vôi sống.

Quảng cáo

c) Nghiền nguyên liệu trước khi đưa vào lò nung để sản xuất clanhke (trong sản xuất xi măng).

a) Dùng yếu tố áp suất nhiệt độ (tăng áp suất và nhiệt độ)

b) Dùng yếu tố nhiệt độ (tăng nhiệt độ)

c) Dùng yếu tố diện tích tiếp xúc (tăng diện tích tiếp xúc của nguyên liệu)