Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 1 trang 70 sgk Hóa 10, Tìm câu sai trong các...

Bài 1 trang 70 sgk Hóa 10, Tìm câu sai trong các câu sau:...

Tinh thể nguyên tử và tinh thể phân tử – Bài 1 trang 70 sgk hóa học 10. Tìm câu sai trong các câu sau:

1. Tìm câu sai trong các câu sau:

A. Kim cương là một dạng thù hình của cacbon, thuộc loại tinh thể nguyên tử.

Quảng cáo

B. Trong mạng tinh thể nguyên tử, các nguyên tử được phân bố luân phiên đều đặn theo một trật tự nhất định.

C. Lực liên kết giữa các nguyên tử trong tinh thể nguyên tử là liên kết yếu.

D. Tinh thể nguyên tử bền vững, rất cứng, nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi cao.

Hướng dẫn:

Đáp án C