Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Bài 3 trang 132 – SGK Hóa Học 10, Có thể dự...

Bài 3 trang 132 – SGK Hóa Học 10, Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về...

Lưu huỳnh – Bài 3 – Trang 132 – SGK Hóa Học 10. Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về…

3. Có thể dự đoán sự thay đổi như thế nào về khối lượng riêng,  về nhiệt độ nóng chảy khi giữ lưu huỳnh đơn tà (\(S_{\beta }\)) dài ngày ở nhiệt độ phòng ?

Lời giải.

Ở nhiệt độ phòng, có sự chuyển hóa từ (\(S_{\beta }\rightarrow S_{\alpha }\)), vì vậy khi giữ (\(S_{\beta }\)) vài ngày ở nhiệt độ phòng thì :

– Khối lượng riêng của lưu huỳnh tăng dần.

Advertisements (Quảng cáo)

– Nhiệt độ nóng chảy thấp hơn.