Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh,...

Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh, 1. Điều chế và chứng minh tính khử của H2S...

Bài 35. Bài thực hành số 5: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh – Báo cáo thực hành: Tính chất các hợp chất của lưu huỳnh . 1. Điều chế và chứng minh tính khử của H2S…

1. Điều chế và chứng minh tính khử của \(H_2S\).

Hiện tượng: \(H_2S\) thoát ra có mùi trứng thối. \(H_2S\) cháy trong không khí ngọn lửa màu xanh.

PTHH: \(2HCl + FeS → FeCl_2 + H_2S\).

\(2H_2S + O_2 → 2S + 2H_2O.\)

S là chất khử, O là chất oxi hóa.

2. Tính khử của \(SO_2\).

Hiện tượng: Mất màu dung dịch brom.

PTHH: \(Na_2SO_3 + H_2SO_4 → Na_2SO_4 + H_2O + SO_2\).

Quảng cáo

\(SO_2 + Br_2 + 2H_2O → 2HBr+ H_2SO_4\).

S là chất khử, Br là chất oxi hóa.

3. Tính oxi hóa của \(SO_2\)

Hiện tượng: Vẩn đục, màu vàng.

PTHH: \(SO_2 + H_2S → 3S + 2H_2O\).

S vừa là chất oxi hóa vừa là chất khử.

4. Tính oxi hóa của \(H_2SO_4\) đặc.

Hiện tượng: Dung dịch có bọt khí và từ không màu chuyển sang màu xanh.

PTHH: \(Cu + 2H_2SO_4 → CuSO_4 + SO_2 + 2H_2O\).

Cu là chất khử, S là chất oxi hóa.

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 10