Trang chủ Lớp 10 Hóa lớp 10 Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và...

Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo, Hiện tượng: Có khí màu vàng lục bay ra. Giấy màu ẩm bị mất màu...

Bài 27. Bài thực hành số 2: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo – Báo cáo thực hành: Tính chất hóa học của khí clo và hợp chất của clo. Hiện tượng: Có khí màu vàng lục bay ra. Giấy màu ẩm bị mất màu…

1. Điều chế khí clo. Tính tẩy màu của khí clo ẩm.

Hiện tượng: Có khí màu vàng lục bay ra. Giấy màu ẩm bị mất màu

Phương trình phản ứng: \(16HCl + 2KMnO_4 → 2KCl + 2MnCl_2 + 5Cl_2 \)

\(+ 8H_2\)

\(Cl_2 + H_2O ⇆ HCl + HClO\).

2. Điều chế axit clohiđric.

Hiện tượng: Có khí bay lên ở bình cầu. Giấy quỳ tím chuyển sang màu đỏ.

Phương trình phản ứng: \(NaCl(rắn) + H_2SO_4 → NaHSO_4 + HCl\)

3. Bài tập thực nghiệm phân biệt các dung dịch.

Phân biệt 3 dung dịch mất nhãn: HCl, NaCl, \(HNO_3\).

Quảng cáo

Hướng dẫn: Đánh số thứ tự ống nghiệm, trích mẫu thử

Phân loại hợp chất bằng quỳ tím

Nhận biết ion Cl- bằng dung dịch \(AgNO_3\).

Kết quả: Dùng quỳ tím nhận biết được dung dịch NaCl vì không làm giấy quỳ đổi màu.

Dùng dung dịch \(AgNO_3\) nhận biết được dung dịch HCl vì tạo kết tủa AgCl màu trắng.

Kết luận: Ống 1 chứa NaCl.

Ống 2 chứa HCl.

Ống 3 chứa \(HNO_3\).

Mục lục môn Hóa 10