Trang chủ Lớp 10 Ngữ văn lớp 10 Luyện tập Viết đoạn văn tự sự: Phần luyện tập trang 99...

Luyện tập Viết đoạn văn tự sự: Phần luyện tập trang 99 SGK Văn 10, Đoạn trích kể lại sự việc cô thanh niên xung phong thời chống Mỹ...

Luyện tập viết đoạn văn tự sự – Luyện tập Viết đoạn văn tự sự: Phần luyện tập trang 99 SGK Ngữ văn 10. Đoạn trích kể lại sự việc cô thanh niên xung phong thời chống Mỹ Phương Định – đang phá bom để mở đường.

Câu 1 (SGK trang 99 – SGK Ngữ Văn 10 Cơ bản)

Hướng dẫn làm bài:

a. Đoạn trích kể lại sự việc cô thanh niên xung phong thời chống Mỹ Phương Định – đang phá bom để mở đường.

Quảng cáo

b. Trong đoạn trích đã có sự nhầm lẫn về ngôi kể. Trong truyện ngắn nhà văn dùng ngôi thứ nhất (nhân vật Phương Định xưng tôi), kể chuyện về bản thân mình và tổ thanh niên xung phong). Đoạn trích được bạn HS chép lại đã thay đổi từ tôi bằng đại từ có, hoặc danh từ riêng Phương Định ở một số câu. cần sửa lại để văn bản được nhất quán về ngôi kể (ngôi thứ nhất).

c. Từ những điều trên, có thể rút ra bài học: Trong văn bản 1 người viết cần nhất quán về ngôi kể. Nếu văn bản dùng ngôi kể đoạn mở đầu thì ở các đoạn tiếp theo cần duy trì ngôi kể ấy. Có nh đoạn văn tự sự mới chặt chẽ, logic, hấp dẫn và thuyết phục người đọc.

Câu 2. (SGK trang 99 – SGK Ngữ Văn 10 Cơ bản)

Hướng dẫn làm bài:

Để viết được đoạn văn thuật lại cử chỉ và tâm trạng của cô gái bị ép duyên trong đoạn trích truyện thơ Tiễn dặn người yêu, cần chú ý diễn tả các cử chỉ và tâm trạng sau :
 
– Cử chỉ : cất bước theo chồng, vừa đi vừa ngoảnh lại, vừa đi vừa ngoái trông, khi tới rừng ớt ngắt lá ớt ngồi chờ, khi tới rừng cà ngắt lá cà ngồi đợi,…
 
– Tâm trạng : lòng càng đau càng nhớ, chờ, đợi,…Lưu ý : Khi viết, cần biết kết hợp giữa diễn tả cử chỉ và tâm trạng, tả cử chỉ cũng là để lột tả tâm trạng luyến lưu, buồn đau của người con gái phải lìa xa người yêu về nhà chồng.

Quảng cáo