Trang chủ Lớp 10 Ngữ văn lớp 10 Viết bài làm số 2: Văn tự sự trang 81 SGK Văn...

Viết bài làm số 2: Văn tự sự trang 81 SGK Văn 10, Văn tự sự (kể chuyện) cần phải có cốt truyện, nhân vật, tình huống,. Nếu đề cho sẵn...

Viết bài làm số 2: Văn tự sự – Viết bài làm số 2: Văn tự sự trang 81 SGK Ngữ văn 10. Văn tự sự (kể chuyện) cần phải có cốt truyện, nhân vật, tình huống… Nếu đề cho sẵn các yếu tố này, HS chỉ cần tìm cách diễn đạt sao cho sáng tạo, có thể sự sáng tạo đó là một góc nhìn mới (so với truyện đã có), hay ngôn từ mới, cảm xúc mới…

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

– HS hiểu sâu hơn về văn bản tự sự, nhất là những kiến thức về đề tài và cốt truyện. Từ đó các em có thể viết được bài văn vối những sự kiện, chi tiết tiêu biểu kết hợp vối các yếu tố miêu tả và biểu cảm.

– Bồi dưỡng ý thức và tình cảm lành mạnh, đúng đắn với con người và cuộc sống. Nhận thức tốt về bản thân trong mối quan hệ với xã hội.

Quảng cáo

HƯỚNG DẪN CHUNG

Học sinh cần nắm vững đặc trưng của văn tự sự. Đọc lại các bài đã học về văn tự sự để có ý thức về cách viết sao cho sát vối yêu cầu của đề. HS có thể được làm bài dựa trên các đề đã có trong SGK hoặc đề do GV nêu ra.

Để làm bài có kết quả tốt, cần lưu ý những điểm sau đây:

– Văn tự sự (kể chuyện) cần phải có cốt truyện, nhân vật, tình huống… Nếu đề cho sẵn các yếu tố này, HS chỉ cần tìm cách diễn đạt sao cho sáng tạo, có thể sự sáng tạo đó là một góc nhìn mới (so vối truyện đã có), hay ngôn từ mới, cảm xúc mới…

– Phải viết sao cho câu chuyện không chỉ là của một người cá biệt nào đó mà phải trở thành câu chuyện có ý nghĩa cho nhiều ngưòi.

– Bố cục bài viết phải mạch lạc: Nên viết rõ phần mở bài, thân bài, kết bài như đã hướng dẫn.

Quảng cáo