Trang chủ Lớp 10 Ngữ văn lớp 10 Viết bài làm số 3: Văn tự sự trang 123 Văn 10,...

Viết bài làm số 3: Văn tự sự trang 123 Văn 10, HS cần đọc kĩ đề ra, suy nghĩ về yêu cầu của đề. Hình dung câu chuyện mà mình sẽ kể....

Viết bài viết số 3: Văn tự sự – Viết bài làm số 3: Văn tự sự trang 123 SGK Ngữ văn 10. HS cần đọc kĩ đề ra, suy nghĩ về yêu cầu của đề. Hình dung câu chuyện mà mình sẽ kể. Vạch ra một số ý (tình tiết) làm dàn bài để tránh lạc đề hoặc viết lan man.

ĐỊNH HƯỚNG CHUNG

1. Bài làm thể hiện được việc nắm kiến thức lí thuyết về văn tự sự, sự rèn luyện cẩn thận, công phu những kĩ năng làm văn tự sự đã học.

Quảng cáo

2. HS biết huy động những kiến thức và kinh nghiệm cuộc sông và vốn văn học vào việc viết bài văn kể chuyện.

HƯỚNG DẪN THỰC HIỆN

1. HS cần đọc kĩ đề ra, suy nghĩ về yêu cầu của đề. Hình dung câu chuyện mà mình sẽ kể. Vạch ra một số ý (tình tiết) làm dàn bài để tránh lạc đề hoặc viết lan man.

2. Diễn đạt rõ ràng thành các ý, các phần. Cố gắng viết những câu rõ nghĩa và có cảm xúc

Quảng cáo