SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu hỏi lý thuyết 1 trang 132 Địa 10-, Em hãy nêu ví dụ cụ thể về các hình thức tổ chức lãnh thổ...
Một số hình thức chủ yếu của tổ chức lãnh thổ công nghiệp - Câu hỏi lý thuyết 1 - SGK Trang 132 Địa...
Nếu sirô quả (nước quả đậm đặc đường) trong bình nhựa kín thì sau một thời gian bình sẽ căng phồng, Vì sao ?
Câu 4 trang 124 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 36: Thực hành: Lên men êtilic. Nếu sirô quả (nước quả đậm đặc đường)...
Bài 1.30 trang 13 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao: Toạ độ (cm)
Bài 1.30 trang 13 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. 9, 65 m/s2. CHƯƠNG I: ĐỘNG HỌC CHẤT ĐIỂM Người ta làm...
Câu 2.6 trang 30 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Đồ thị của một hàm số xác định trên R được cho trên...
Câu 2.6 trang 30 SBT Đại số 10 Nâng cao. Đồ thị của một hàm số xác định trên R được cho trên hình...
Bài 3.14 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây O,...
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây : O, F, Ne. Từ các cấu hình đó hãy cho...