SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 7 trang 57 Sách bài tập Địa 10: Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp.
. Câu 7 trang 57 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 – Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Câu 1 trang 54 Sách bài tập Địa 10: Thế nào là quy luật địa đới và quy luật phi địa
Thế nào là quy luật địa đới và quy luật phi địa đới?
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.
Câu 4 trang 56 SBT Địa 10: Hoàn thành bảng dưới đây:
. Câu 4 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 – Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Quảng cáo


Luyện tập

Nêu những ứng dụng công nghệ sinh học trong sản xuất giống cây trồng nông, lâm nghiệp.
Bài 21: Ôn tập chương 1 - Câu 3 trang 64 SGK Công nghệ 10. Nêu những ứng dụng công nghệ sinh học trong...
Bài 34 trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleoti trên phân
Bài 34 trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleoti trên phân...
Bài tập 4 trang 105 SBT Sử 10: Phân tích tác dụng của việc phát triển buôn bán trong nước ở các thế
Phân tích tác dụng của việc phát triển buôn bán trong nước ở các thế kỉ XVI – XVII. Bài tập 4 trang 105...
Soạn bài Lầu Hoàng Hạc – Ngữ văn lớp 10
Nghị luận xã hội lớp 10 - Soạn bài Lầu Hoàng Hạc. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN Hoàng Hạc Lâu là cảm xúc của...
Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì?
Bài 5: Ngôn ngữ lập trình - Câu 1 trang 46 SGK Tin học 10. Em hiểu ngôn ngữ lập trình là gì? ...