SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)

Câu 7 trang 57 Sách bài tập Địa 10: Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho...

Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho phù hợp. . Câu 7 trang 57 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 –

Câu 1 trang 54 Sách bài tập Địa 10: Thế nào là quy luật địa đới và quy luật...

Thế nào là quy luật địa đới và quy luật phi địa đới?. Câu 1 trang 54 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 –

Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến...

Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.. Câu 2 trang

Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí...

Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.. Câu 3 trang 55 Sách bài tập

Câu 4 trang 56 SBT Địa 10: Hoàn thành bảng dưới đây:

Hoàn thành bảng dưới đây: . Câu 4 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 – Bài 21: Quy luật địa đới và

Câu 5 trang 56 Sách bài tập Địa 10: Vẽ các mũi tên nối các ô dưới đây sao...

Vẽ các mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp.. Câu 5 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 –

Câu 6 trang 56 bài tập SBT Địa 10: Nối các ô với nhau sao cho phù hợp.

Nối các ô với nhau sao cho phù hợp.. Câu 6 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 – Bài 21: Quy luật

Câu 3 trang 53 SBT Địa 10: Hãy hoàn thành bảng dưới đây :

Hãy hoàn thành bảng dưới đây . Câu 3 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 – Bài 20: Lớp vỏ địa lí.

Câu 4 trang 53 Sách bài tập Địa 10: Hãy nêu ví dụ để thấy sự thay đổi của...

Hãy nêu ví dụ để thấy sự thay đổi của khí hậu, sông ngòi hoặc sinh vật sẽ làm thay đổi các thành phần khác

Câu 5 trang 53 SBT Địa 10: Tô kín O trước ý trả lời đúng.

Tô kín O trước ý trả lời đúng.. Câu 5 trang 53 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 – Bài 20: Lớp vỏ địa

Luyện tập

Bài 60 trang 219 Đại số 10 Nâng cao: Chọn đáp án đúng:
Chọn đáp án đúng:. Bài 60 trang 219 SGK Đại số 10 Nâng cao - Ôn tập chương 6 - Góc lượng giác và...
Bài 14 trang 25 Sách bài tập Sinh học 10: Các chất hữu cơ trong tế bào như tinh bột, dầu, prôtêin và axit...
Bài 14 trang 25 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Các chất hữu cơ trong tế bào như tinh bột, dầu, prôtêin và...
Bài 8 trang 58 SGK Hóa 10 Nâng cao: Nguyên tố clo thuộc chu kì 3 và nhóm VIIA, hãy cho biết đặc điểm...
Bài 13: Ý nghĩa của bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học - Bài 8 trang 58 SGK Hóa học 10 Nâng cao....