SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Câu 16 trang 107 SGK Đại số 10: Ôn tập chương IV – Bất đẳng thức. Bất phương trình.
Câu 16 trang 107 SGK Đại số 10: Ôn tập chương IV - Bất đẳng thức. Bất phương trình.. Bất phương trình : mx2+(2m-1)x+m+1<0...
Câu 22 trang 116 SGK Đại số 10 nâng cao, Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của mỗi bất phương...
Tìm điều kiện xác định rồi suy ra tập nghiệm của mỗi bất phương trình sau:. Câu 22 trang 116 SGK Đại số 10...
Bài 26, 27, 28, 29 trang 136 Sách bài tập Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 26. Tế bào nhân sơ có đặc điểm...
Bài 26, 27, 28, 29 trang 136 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 26. Tế bào nhân sơ có...
Bài 5.47 trang 53 Sách bài tập Hóa 10: Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí Cl2...
Cho 17,4 gam MnO2 tác dụng hết với dung dịch HCl. Toàn bộ khí Cl2 sinh ra được hấp thụ hết vào 145,8 gam...
Writing unit 16 trang 174 tiếng anh 10, Biểu đồ bên phải trình bày một số thông tin về những chuyến đến của khách...
Unit 16: Historical places - Writing unit 16 trang 174 sgk tiếng anh 10. Biểu đồ bên phải trình bày một số thông tin...