SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)

Câu 7 trang 57 Sách bài tập Địa 10: Nối ô bên trái với ô bên phải sao cho...
. Câu 7 trang 57 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 – Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Câu 1 trang 54 Sách bài tập Địa 10: Thế nào là quy luật địa đới và quy luật...
Thế nào là quy luật địa đới và quy luật phi địa đới?
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến...
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.
Câu 4 trang 56 SBT Địa 10: Hoàn thành bảng dưới đây:
. Câu 4 trang 56 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 – Bài 21: Quy luật địa đới và quy luật phi địa đới
Câu 5 trang 56 Sách bài tập Địa 10: Vẽ các mũi tên nối các ô dưới đây sao...
Vẽ các mũi tên nối các ô dưới đây sao cho phù hợp.

Luyện tập

Bài 3.37 trang 31 Sách bài tập Hóa 10: Hãy giải thích sự hình thành phân tử khí cacbonic
Hãy giải thích sự hình thành phân tử khí cacbonic ((CO_2)).. Bài 3.37 trang 31 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 - BÀI...
Soạn bài Thề Nguyền – Ngữ văn lớp 10
- Soạn bài Thề Nguyền. I – KIẾN THỨC CƠ BẢN 1. Xem mục Tìm hiểu về tác giả ở bài Đọc Tiểu...
Bài I.2 trang 20,21 SBT Lý 10 Hình 1.1 là đồ thị vận tốc – thời gian của một vật chuyển động
Hình 1.1 là đồ thị vận tốc - thời gian của một vật chuyển động thẳng. Theo đồ thị này, gia tốc a của...