SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 8 trang 8 SBT Toán Đại số 10: Với mỗi số thực x, xét các mệnh đề P: “x là một số hữu...
Với mỗi số thực x, xét các mệnh đề P: “x là một số hữu tỉ”, Q: “ là một số hữu tỉ”.. Bài...
Reading – Unit 1 trang 12 SGK Anh 10, Scan the passage and make a brief note about Mr Vy and Mrs Tuyet's daily...
Unit 1: A Day in The Life of..- Một ngày trong cuộc sống của... Reading - Unit 1 trang 12 SGK Tiếng...
Bài 3 trang 90 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy cho biết điện hóa trị của các nguyên tố trong các hợp chất sau...
Bài 22: Hóa trị và số oxi hóa - Bài 3 trang 90 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy cho biết điện hóa...
Nhập bào và xuất bào sinh học lớp 10 chi tiết
Nhập bào và xuất bào: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT. Nhập bào là phương thức tế bào đưa các chất vào...
Bài 50 trang 13 Sách bài tập Toán Nâng cao Hình 10: Bài 5. Trục tọa độ và hệ trục tọa độ
Bài 50 trang 13 SBT Hình học 10 Nâng cao. a) Chứng minh rằng ba điểm (A, B, C) không thẳng hàng;. Bài 5....