SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Tính chất Hóa của các nguyên tố halogen, – Các halogen có tính oxi hóa mạnh
Nhóm halogen - Tính chất hóa học của các nguyên tố halogen. Các halogen có tính oxi hóa mạnh ...
Bài tập 1 trang 117 Sách bài tập Sử 10: Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời
Hãy khoanh tròn chữ cái trước ý trả lời đúng.. Bài tập 1 trang 117 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 - Bài...
Vai trò của Lê-nin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX – đầu thế kỉ XX.
Vai trò của Lê-nin đối với phong trào công nhân Nga cuối thế kỉ XIX - đầu thế kỉ XX.. Tham gia phong trào...
Bài 3 trang 157 SGK Hóa 10 Nâng cao: Hãy giải thích vì sao: Trong hợp chất OF2, nguyên tố oxi có số oxi...
Bài 40: Khái quát nhóm oxi - Bài 3 trang 157 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Hãy giải thích vì sao: a) Trong hợp...