SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.
Quảng cáo


Luyện tập

Cảm tưởng của anh (chị) về bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão, Tỏ lòng là bài thơ nói về chí làm trai...
Viết bài văn biểu cảm - Cảm tưởng của anh (chị) về bài thơ Tỏ lòng của Phạm Ngũ Lão. Tỏ lòng là bài...
Câu 4 trang 9 Đại số 10 Nâng cao: Cho mệnh đề chứa biến P(n): “n2 – 1 chia hết cho 4” với n...
Cho mệnh đề chứa biến P(n): “n2 – 1 chia hết cho 4” với n là số nguyên. Xét xem mỗi mệnh đề P(5)...
Câu 3 trang 129 Đại số 10: Ôn tập chương V – Thống kê
Câu 3 trang 129 SGK Đại số 10: Ôn tập chương V - Thống kê. Kết quả điều tra 59 hộ gia đình ở...
Em hãy cho biết cơ sở khoa học của việc ứng dụng công nghệ vi sinh trong chế biến và sản xuất thức ăn...
Bài 33: Ứng dụng công nghệ vi sinh để sản xuất thức ăn chăn nuôi - Câu 1 trang 98 SGK Công nghệ 10....
Bài 12 trang 58 SBT Sinh 10:Sau khi học xong hô hấp nội bào một bạn học sinh nói: Một phân tử
Bài 12 trang 58 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: a) Sau khi học xong hô hấp nội bào một bạn học sinh...