SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.

Luyện tập

Bài 23.4 trang 54 Sách bài tập Lý 10 Từ độ cao 20 m, một viên bi khối lượng 10 g rơi tự do...
Từ độ cao 20 m, một viên bi khối lượng 10 g rơi tự do với gia tốc 10 m/s2 xuống tới mặt đất...
Bài 3.14 trang 27 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây O,...
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của các nguyên tố sau đây : O, F, Ne. Từ các cấu hình đó hãy cho...
Bài tập 5 trang 122 SBT Sử 10: BÀI TẬP 5. Hãy thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các
BÀI TẬP 5. Hãy thống kê các thành tựu văn học, nghệ thuật qua các thời kì lịch sử dân tộc mà em biết...
Bài 66 trang 112 SBT Hình 10 nâng cao
Bài 66 trang 112 SBT Hình học 10 Nâng cao. Ta có (b=OM) khi và chỉ khi (x_0=0,) tức là (M) trùng với các...
Phân tích sự kết hợp giữa yếu tố tự sự (lược thuật về sự việc) với nghị luận trong phần 3a (hoặc phần 3b)...
Hướng dẫn soạn bài Bình Ngô Đại Cáo  - Ngữ Văn 10 CTST. Trả lời câu 6 trang 38 SGK Văn lớp 10 tập...