SBT Địa lí lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Địa lí lớp 10
Giải sách bài tập Địa 10 (SBT Địa lí lớp 10) phần địa lý tự nhiên và địa lý kinh tế xã hội trên trang Baitapsgk.com
PHẦN MỘT: ĐỊA LÝ TỰ NHIÊN Chương 1: Bản đồ Chương 2: Vũ trụ, Hệ quả các chuyển động của trái đất Chương 3: Cấu trúc của trái đất. Các Quyển của lớp vỏ địa lí Chương 4: Một số quy luật của lớp vỏ địa lí
Phần hai: ĐỊA LÍ KINH TẾ - XÃ HỘI (Đang cập nhật)
Câu 2 trang 55 SBT Địa 10: Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và
Nêu sự khác nhau cơ bản của các nguyên nhân dẫn đến quy luật địa đới và quy luật phi địa đới.
Câu 3 trang 55 Sách bài tập (SBT) Địa 10: Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí...
Nêu tên các vòng đai nhiệt, các đai khí áp và các đới khí hậu trên Trái Đất.

Quảng cáo

Luyện tập

Bài 8 trang 210 sgk Vật lý lớp 10, Nhiệt nóng chảy của đồng là
Sự chuyển thể của các chất - Bài 8 trang 210 sgk Vật lý lớp 10. Nhiệt nóng chảy của đồng là ...
Bài 1.27 trang 33 bài tập SBT môn Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC có trung tuyến
Cho tam giác ABC có trung tuyến . Bài 1.27 trang 33 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 3: Tích...
Bài 15 trang 9 Sách bài tập Toán Đại số 10: Phát biểu thành lời các mệnh đề sau và xét tính đúng sai...
Phát biểu thành lời các mệnh đề sau và xét tính đúng sai của chúng.. Bài 15 trang 9 Sách bài tập (SBT) Toán...
Bài 3 trang 146 SBT Sinh 10: Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật chất của tế
Bài 3 trang 146 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Enzim là gì ? Nêu vai trò của enzim trong chuyển hoá vật...
Bài tập 3 trang 24 SBT Sử 10: BÀI TẬP 3. Tại sao nói: Đến thời nhà Đường, chế độ phong kiến Trung
BÀI TẬP 3. Tại sao nói: Đến thời nhà Đường, chế độ phong kiến Trung Quốc phát triển đạt đến đỉnh cao ?. Bài...