Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10 Bài 3.65 trang 34 SBT Hóa 10: Hãy cho biết số oxi...

Bài 3.65 trang 34 SBT Hóa 10: Hãy cho biết số oxi hoá của clo trong các chất sau (HC1, Cl_2,...

Chia sẻ
Hãy cho biết số oxi hoá của clo trong các chất sau :

(HC1, Cl_2, C1_2O, C1_2O_3, Cl_2O_5), Cl_2O_7).. Bài 3.65 trang 34 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 15. HÓA TRỊ VÀ SỐ OXI HÓA

Hãy cho biết số oxi hoá của clo trong các chất sau :

HCl, Cl2, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7

Lời giải:

Quảng cáo

Số oxi hoá của C1 trong các chất :

HCl, Cl2, Cl2O, Cl2O3, Cl2O5, Cl2O7

Lần lượt là: -1,0,+1,+3,+5,+7

Quảng cáo


Chia sẻ
Loading...