SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10:39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v

Quảng cáo
Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng Hóa,
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?

Luyện tập

Bài 5 trang 28 Hóa 10, Bài 5. Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng trong nguyên tử của các nguyên tố có...
Cấu hình electron nguyên tử - Bài 5 trang 28 sgk hoá học 10. Bài 5. Có bao nhiêu electron ở lớp ngoài cùng...
Bài 3 trang 104 Sách bài tập Sinh học 10: Về hình thái, virut có mấy loại cấu trúc ?
Bài 3 trang 104 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Về hình thái, virut có mấy loại cấu trúc ? ...
Bài 3 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao, Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng với điểm...
Gọi O là tâm của hình bình hành ABCD. Chứng minh rằng với điểm M bất kì, ta có.... Bài 3 trang 34 SGK...
Bài 8 trang 87 Hóa 10, Bài 8. Vì sao phản ứng thế luôn luôn là loại phản ứng oxi hoá – khử ?
Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 8 trang 87 sgk hoá học 10. Bài 8. Vì sao phản ứng...
Câu 1 trang 88 Sinh lớp 10 Nâng cao: Nêu mối liên quan giữa hai pha của quang hợp
Câu 1 trang 88 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 26: Hóa tổng hợp và quang tổng hợp (tiếp theo). Nêu mối liên quan...