SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v...
Bài 7.36 trang 83 bài tập SBT Hóa 10: Gần đây, khi thám hiểm Nam Cực, các nhà khoa...
Nam Cực là nơi lạnh nhất Trái Đất. Nhiệt độ ở vùng này có thể xuống hàng chục độ dưới không. Ở nhiệt độ đó, các phản ứng hoá học phân huỷ thức ăn hầu như không xảy ra. Điều này gi...
Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của...
Máy khuấy là một thiết bị cho phép tăng tốc độ khuếch tán của các chất tham gia phản ứng, do đó tăng khả năng tiếp xúc của các chất và tăng tốc độ phản ứng hoá học. Người ta thườn...
Bài 7.31 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Cho các phản ứng Hóa : a) Hãy so sánh các...
b) Nêu các biện pháp kĩ thuật để làm tăng hiệu suất sản xuất....

Luyện tập

Câu 7 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao, Chứng minh rằng:
Chứng minh rằng:. Câu 7 trang 110 SGK Đại số 10 nâng cao - Bài 1: Bất đẳng thức và chứng minh bất đẳng...
Bài 24 trang 109 SBT Sinh 10: Virut thực vật xâm nhập vào cây như thế nào ? Có giống như sự xâm nhập
Bài 24 trang 109 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Virut thực vật xâm nhập vào cây như thế nào ? Có giống...
Bài 53 trang 216 Đại số 10 Nâng cao: Hãy tính sin(α + β ) theo a và b
Hãy tính sin(α + β ) theo a và b. Bài 53 trang 216 SGK Đại số 10 Nâng cao - Bài 4: Một...