SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10:39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v

Quảng cáo
Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng Hóa,
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?

Luyện tập

Bài 2.27 trang 24 Sách bài tập Lý 10 Nâng cao: Hai lò xo A và B có chiều dài tự nhiên bằng nhau...
Bài 2.27 trang 24 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao.  . CHƯƠNG II: ĐỘNG LỰC HỌC CHẤT ĐIỂM Hai lò xo A...
Câu 1 trang 27 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I – Vectơ
Câu 1 trang 27 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I - Vectơ. Cho lục giác đều ABCDEF có tâm O. Hãy chỉ...
Bài 28 trang 16 SBT Toán Đại số 10: Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn nó trên trục
Xác định mỗi tập hợp số sau và biểu diễn nó trên trục số. Bài 28 trang 16 Sách bài tập (SBT) Toán Đại...
Bài 1.48 trang 10 SBT Hóa 10 nâng cao: Các obitan trong một phân lớp khác nhau như thế nào?
Bài 1.48 trang 10 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 Nâng cao. Phân lớp p có 3 obitan 2p có năng lượng bằng...
Bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 175 SBT Sinh 10 Bài tập trắc nghiệm: 10. Loại bào tử nào sau đây
Bài 10, 11, 12, 13, 14, 15 trang 175 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10 Bài tập trắc nghiệm: 10. Loại bào...