SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10:39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v
Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng Hóa,
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?

Luyện tập

Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen.
Trình bày những nét chính về buổi đầu hoạt động cách mạng của C.Mác và Ph.Ăng-ghen.. Năm 1843, Mác cùng vợ là Gien-ni phải...
Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao, Giải và biện luận các hệ phương trình
Giải và biện luận các hệ phương trình. Bài 61 trang 102 SGK Đại số 10 nâng cao - Bài tập ôn tập chương...
Bài 4 trang 102 Hóa 10: Hãy thiết kế một thí nghiệm để chứng minh ảnh hưởng của nhiệt độ đến tốc độ phản...
Trả lời câu 4 trang 102 SGK Hóa học lớp 10 kết nối tri thức (KNTT): Bài 20 Ôn tập chương 6 Tốc độ...
Bài 2.50 trang 22 SBT Hóa 10: Dãy các nguyên tố N, P, F, O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều giảm dần
Dãy các nguyên tố N, P, F, O. Hãy sắp xếp chúng theo chiều giảm dần tính phi kim.. Bài 2.50 trang 22 Sách...
Bài 7.19 trang 79 bài tập SBT Hóa 10: Clo tác dụng với nước một phần nhỏ theo PTHH sau Hai sản phẩm tạo
Clo tác dụng với nước một phần nhỏ theo PTHH sau : Hai sản phẩm tạo ra đều tan tốt trong nước tạo thành dung...