SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10:39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v

Quảng cáo
Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng Hóa,
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?

Luyện tập

Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác: Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải...
Lý thuyết các hệ thức lượng trong tam giác và giải tam giác: Bài 3. Các hệ thức lượng trong tam giác và giải...
Câu 3.54 trang 67 Sách BT Đại số 10 Nâng cao: Áp dụng. Tìm các giá trị của tham số m sao cho phương...
Câu 3.54 trang 67 SBT Đại số 10 Nâng cao. c. Phương trình có vô số nghiệm nếu m = 0. Bài tập Ôn...
Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh trang 53 SGK Ngữ văn 10, Học sinh biết vận dụng những kiến thức và kĩ...
Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh - Viết bài làm số 5: Văn thuyết minh trang 53 SGK Ngữ văn 10. Học...
Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10: Hãy tìm điều kiện của các phương trình:
Câu hỏi 3 trang 54 SGK Đại số 10. Bài 1. Đại cương về phương trình ...
Viết bài tập làm văn số 6 lớp 10, (Văn thuyết minh – Bài làm ở nhà) I. ĐỀ BÀI THAM KHẢO
Nghị luận xã hội lớp 10 - Viết bài tập làm văn số 6 lớp 10. (Văn thuyết minh – Bài làm ở nhà)...