SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10:39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v

Quảng cáo
Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng Hóa,
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?

Luyện tập

Bài 1 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao, Cho tam giác ABC . Hãy xác định các vectơ
Cho tam giác ABC . Hãy xác định các vectơ. Bài 1 trang 34 SGK Hình học 10 Nâng cao - Ôn tập chương...
óm tắt văn bản thuyết minh – SBT Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 54
Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 54 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Đọc phần Tiểu dẫn về tác phẩm Đại cáo bình...
Câu 2 trang 99 SGK Sinh 10: Nêu sự khác nhau trong phân chia tế bào chất ở tế bào động vật và thực...
Câu 2 trang 99 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 29: Nguyên phân. Nêu sự khác nhau trong phân chia tế bào chất ở...
Những từ ngữ nào cho thấy Kiều nghĩ đến cái chết: Kiều nghĩ đến cái chết bởi nàng cảm thấy cuộc đời trống trải,...
Truyện Kiều - Những từ ngữ nào cho thấy Kiều nghĩ đến cái chết?. Kiều nghĩ đến cái chết bởi nàng cảm thấy cuộc...
Câu 24 trang 116 SGK Đại số 10 nâng cao, Trong bốn cặp bất phương trình sau đây, hãy chọn ra tất cả các...
Trong bốn cặp bất phương trình sau đây, hãy chọn ra tất cả các cặp bất phương trình tương đương (nếu có).. Câu 24...