SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng...
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10: 7.39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh...
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.40 trang 83 SBT Hóa 10: Cho phản ứng Nồng độ ban đầu của (O_2) là 0,24 mol/lít,...
Cho phản ứng :  Nồng độ ban đầu của \(O_2\) là 0,24 mol/lít, sau 5 giây, nồng độ c
Bài 7.41 trang 83 SBT Hóa 10: Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac Nồng độ mol ban đầu...
[(N_2)] = 1 mol/1 ; [(H_2)] = 1,2mol/l. Bài 7.41 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 39. LUYỆN TẬP : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của...
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v
Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của...
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?
Bài tập trắc nghiệm 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30 trang 81 Sách bài tập Hóa 10: 7.25. Người...
7.25.  Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi :
Bài 7.31 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Cho các phản ứng Hóa Hãy so sánh các đặc...
b) Nêu các biện pháp kĩ thuật để làm tăng hiệu suất sản xuất. Bài 7.31 trang 82 Sách bài tập (SBT) Hóa học 10 – BÀI 39. LUYỆN TẬP : TỐC ĐỘ PHẢN ỨNG VÀ CÂN BẰNG HÓA HỌC

Luyện tập

Bài 8 trang 27 hình học lớp 10: Bài 4. Hệ trục tọa độ
Bài 8 trang 27 sgk hình học lớp 10: Bài 4. Hệ trục tọa độ. Bài 8.Hãy phân tích vectơ Bài 8. Cho (overrightarrow{a}= (2;...
Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Phân biệt nguyên phân với giảm phân
Câu 13 trang 110 SGK Sinh học 10 Nâng cao: Bài 32. Ôn tập phần một và phần hai. Phân biệt nguyên phân với giảm...
Bài 4 – Trang 146 – SGK Hóa 10, Hãy trình bày hai phương pháp điều chế hiđro sunfua từ
Luyện tập oxi và lưu huỳnh - Bài 4 - Trang 146 - SGK Hóa học 10. Hãy trình bày hai phương pháp điều...