SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10:39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v
Quảng cáo


Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng Hóa,
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?

Luyện tập

Bài 1,2,3,4 trang 50 – Bài 11 Sinh 10: Vận chuyển các chất qua màng sinh chất
Giải Câu 1,2,3,4,5 trang 50 sinh học lớp 10 bài 11: VẬN CHUYỂN CÁC CHẤT QUA MÀNG SINH CHẤT. Thế nào là vận chuyển...
Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài
Nhà nước phong kiến ở Đàng Ngoài. Từ cuối thế kỉ XVI, nhà nước phong kiến Nam triều chuyển về Thăng Long. ...
Câu 2 trang 51 SBT Địa 10: Tô kín O trước ý trả lời đúng.
Tô kín O trước ý trả lời đúng.. Câu 2 trang 51 Sách bài tập (SBT) Địa lí 10 - Bài 19: Sự phân...
Câu hỏi 2 trang 152 Toán đại lớp 10: Từ các công thức cộng, hãy suy ra các công thức trên.
Câu hỏi 2 trang 152 SGK Đại số 10. sin⁡(a + b)= sina cosb + cosa sinb. Bài 3. Công thức lượng giác ...
Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang
Nêu những chính sách đối nội và đối ngoại của vua Lan Xang. Vương quốc Lan Xang bước vào giai đoạn thịnh vượng ở...