SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10:39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v
Quảng cáo


Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng Hóa,
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?

Luyện tập

Bài 7 trang 87 sgk Hóa 10, Bài 7. Lấy 3 thí dụ phản ứng phân hủy là loại phản ứng oxi hoá –...
Phân loại phản ứng trong hoá học vô cơ - Bài 7 trang 87 sgk hoá học 10. Bài 7. Lấy 3 thí dụ...
Bài 12 trang 40 Sách bài tập Sinh học 10: Dựa vào chức năng của tế bào, hãy điền các dấu + (có số...
Bài 12 trang 40 Sách bài tập (SBT) Sinh học 10: Dựa vào chức năng của tế bào, hãy điền các dấu + (có...
Bài 34 trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleoti trên phân
Bài 34 trang 123 Sách Bài Tập (SBT) Sinh học 10: Một chuỗi polipeptit có 200 axit amin, xác định số nucleoti trên phân...
Các thao tác nghị luận SBT Văn 10 tập 2: Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 106
Soạn bài Các thao tác nghị luận - Giải câu 1, 2, 3, 4 trang 106 SBT Ngữ văn 10 tập 2. Sưu tầm...
Bài 2 trang 15 sgk Lý 10, 2. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều.
Chuyển động thẳng đều - Bài 2 trang 15 sgk Vật lí 10. 2. Nêu những đặc điểm của chuyển động thẳng đều. ...