SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com

Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng...

Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?. Bài 7.38 trang 83 Sách

Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10: 7.39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh...

7.39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây

Bài 7.40 trang 83 SBT Hóa 10: Cho phản ứng : Nồng độ ban đầu của (O_2) là 0,24...

Cho phản ứng : Nồng độ ban đầu của (O_2) là 0,24 mol/lít, sau 5 giây, nồng độ của (O_2) còn là 0,O_2 mol/lít. Hãy

Bài 7.41 trang 83 SBT Hóa 10: Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac : Nồng độ mol ban...

Thực hiện phản ứng tổng hợp amoniac : Nồng độ mol ban đầu của các chất như sau : [(N_2)] = 1 mol/1 ; [(H_2)]

Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của...

Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là

Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)

Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II) hiđrocacbonat và sắt (II) hiđroxit. Nước sinh hoạt có chứa ion Fe2+ ảnh

Bài 7.36 trang 83 bài tập SBT Hóa 10: Gần đây, khi thám hiểm Nam Cực, các nhà khoa...

Gần đây, khi thám hiểm Nam Cực, các nhà khoa học đã tìm thấy những đồ hộp do các đoàn thám hiểm trước để lại.

Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của...

Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ,

Bài tập trắc nghiệm 7.25, 7.26, 7.27, 7.28, 7.29, 7.30 trang 81 Sách bài tập Hóa 10: 7.25. Người...

7.25. Người ta đã sử dụng nhiệt của phản ứng đốt cháy than đá để nung vôi : Biện pháp kĩ thuật nào sau đây

Bài 7.31 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Cho các phản ứng Hóa : a) Hãy so sánh các...

Cho các phản ứng hoá học : a) Hãy so sánh các đặc điểm của hai phản ứng hoá học trên. b) Nêu các biện

Luyện tập

Dòng biển
Sóng. Thuỷ triều. Dòng biển - Dòng biển. Các dòng biển nóng thường phát hai bên Xích đạo, chảy về hướng lục địa chuyển...
Bài 1 trang 47 sgk hóa học 10, Trong một chu kì, bán kính nguyên tử các nguyên tố
Sự biến đổi tuần hoàn tính chất của các nguyên tố hóa học. Định luật tuần hoàn. - Bài 1 trang 47 sgk hóa...
Bài 37.5 trang 88 SBT Lý 10 : Một mẩu gỗ hình lập phương có khối lượng 20 g được đặt nổi trên mặt
Một mẩu gỗ hình lập phương có khối lượng 20 g được đặt nổi trên mặt nước. Mẩu gỗ có cạnh dài 30 mm...