SBT Hóa lớp 10

Trang chủ Lớp 10 SBT Hóa lớp 10
Giải Bài tập trong sách bài tập Hóa học lớp 10 - SBT Hóa 10 chương: Nguyên tử, bảng tuần hoàn, Liên kết hóa học, Phản ứng oxihóa khử, halogen, oxi -lưu huỳnh, cân bằng hóa học...đầy đủ, chi tiết nhất trên Baitapsgk.com
Bài 7.38 trang 83 SBT Hóa 10: Làm thế nào để điều khiển các phản ứng Hóa theo hướng có lợi nhất
Làm thế nào để điều khiển các phản ứng hoá học theo hướng có lợi nhất cho con người ?
Bài 7.39 trang 83 Sách bài tập Hóa 10:39. Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến
Nồng độ các chất tham gia phản ứng có ảnh hưởng như thế nào đến tốc độ phản ứng khi các chất sau đây tác dụng với nhau ?
Bài 7.34 trang 82 Sách bài tập Hóa 10: Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm
Trong vòng 100 năm qua, nhiệt độ trung bình của Trái Đất đã tăng thêm 0,6 °C. Nguyên nhân chính của hiện tượng này là do sự tăng nồng độ khí cacbon đioxit (\(CO_2\)) trong khí quy
Bài 7.35 trang 83 SBT Hóa 10: Trong nước ngầm thường có ion Fe2+ dưới dạng muối sắt (II)
Để tăng tốc độ của phản ứng oxi hoá \(Fe^{2+}\), người ta sử dụng giàn mưa. Nước ngầm sau khi hút lên bể chứa được đưa qua giàn mưa với mục đích tăng diện tích tiếp xúc của nước v

Quảng cáo
Bài 7.37 trang 83 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng Hóa,
Trong phòng thí nghiệm, để tăng tốc độ của một số phản ứng hoá học, ngoài các biện pháp như tăng nồng độ, nhiệt độ, người ta còn dùng máy khuấy. Tác dụng của máy khuấy là gì ?

Luyện tập

Bài 10 trang 213 Hóa học 10 Nâng cao: Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo phản ứng sau:
Bài 50: Cân bằng hóa học - Bài 10 trang 213 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Iot bị phân hủy bởi nhiệt theo...
Bài 5 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao, Đường thẳng nào không cắt đường thẳng ?
Đường thẳng nào không cắt đường thẳng ? . Bài 5 trang 120 SGK Hình học 10 Nâng cao - Bài tập trắc nghiệm...
Bài 9 trang 15 sgk Lý 10, 9. Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B cách nhau 10 km, có hai...
Chuyển động thẳng đều - Bài 9 trang 15 sgk Vật lí 10. 9. Trên một đường thẳng, tại hai điểm A và B...
Bài 1 trang 5 Sách bài tập sinh 10 sách bài tập có lời giải: Hãy nêu các cấp tổ chức chính của hệ...
Bài 1 trang 5 Sách bài tập (SBT) sinh 10 sách bài tập có lời giải: Hãy nêu các cấp tổ chức chính...
Speaking unit 9 trang 97 sgk tiếng anh 10, Task 3: Report to the class what your group has discussed.(Tường thuật cho lớp những...
Unit 9 : Undersea World - Speaking unit 9 trang 97 sgk tiếng anh 10. Task 3: Report to the class what your group...