Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 3 trang 30 SBT Sử 10: BÀI TẬP 3. Thế...

Bài tập 3 trang 30 SBT Sử 10: BÀI TẬP 3. Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ?...

BÀI TẬP 3. Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ? . Bài tập 3 trang 30 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 6. Các quốc gia Ấn và văn hóa truyền thống Ấn Độ

BÀI TẬP 3. Thế nào là văn hoá truyền thống Ấn Độ? 

Ấn Độ có một nền văn hoá lâu đời và phát triển cao, chủ yếu gồm:

– Tôn giáo (Phật giáo và Hindu giáo) cùng với những tập tục và các lễ nghi tôn giáo;

Quảng cáo
Đang tải...

– Cùng với tôn giáo là nghệ thuật kiến trúc đền chùa, lăng mộ như kiểu đền tháp hình núi, lăng mộ hình bát úp, bán cầu;

– Nghệ thuật tạc tượng Phật giáo, Hindu giáo qua các thời kỳ, các phong cách kiểu dáng;

– Chữ viết, đặc biệt là chữ Phạn, dùng để viết văn, ghi tài liệu, khắc bia và chữ Pa-li dùng để viết kinh Phật.

Từ chữ viết mà văn học Hindu và văn học truyền thống được ghi lại, được sáng tạo, như hai bộ sử thi Ma-ha-bha-ra-ta và Ra-ma-ya-na, các tác phẩm của Ka-li-đa-sa như Sơ-kun-tơ-la…

Người Ấn Độ đã mang văn hoá, đặc biệt là văn học truyền thống của mình, truyền bá ra bên ngoài. Các nước Đông Nam Á không chỉ chịu ảnh hưởng rất rõ rệt, mà còn cố học hỏi văn hoá truyền thống Ấn Độ, đặc biệt là học và sử dụng chữ cổ Ấn Độ, rồi từ đó mà sáng tạo ra chữ viết của mình

Sacbaitap.net