Trang chủ Lớp 10 SBT Lịch sử lớp 10 Bài tập 5 trang 20 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP...

Bài tập 5 trang 20 Sách bài tập Sử 10: BÀI TẬP 5. Thị quốc là gì ? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và...

BÀI TẬP 5. Thị quốc là gì ? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc.. Bài tập 5 trang 20 Sách bài tập (SBT) Lịch sử 10 – Bài 4. Các quốc gia cổ đại phương Tây – Hi Lạp và Rôma

BÀI TẬP 5. Thị quốc là gì ? Hãy cho biết nguyên nhân hình thành và hoạt động của thị quốc.

Quảng cáo
Đang tải...

– Thị quốc là: Quốc gia lấy thành thị làm trung tâm và vùng phụ cận        để hình thành một nhà nước nhỏ

– Nguyên nhân hình thành:do tình trạng đất đai phân tán nhỏ  và cư dân sống bằng nghề thủ công và thương nghiệp  nên đã hình thành các thị quốc.

– Hoạt động: nghề buôn phát triển nên cư dân tập trung ở thành thị có phố sá, lâu đài đền thờ, sân vận động, nhà hát và bến cảng.