Quảng cáo

Luyện tập

Bài 8 trang 22 Lý 10, 8. Thiết lập công thức tính gia tốc của chuyển động thẳng biến đổi đều theo vận tốc...
Chuyển động thẳng. Biến đổi đều - Bài 8 trang 22 sgk Vật lí 10. 8. Thiết lập công thức tính gia tốc của...
Bài V.9 trang 74 SBT Lý 10 Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón
Một bơm xe đạp hình trụ có đường kính trong là 3 cm. Người ta dùng ngón tay bịt kín đầu vòi bơm và...
Câu 1.28 trang 11 SBT Toán Đại 10 Nâng cao: Vẽ biểu đồ Ven thể hiện các phép toán sau của các tập A,...
Câu 1.28 trang 11 SBT Đại số 10 Nâng cao. b. (left( {Abackslash B} right) cup left( {Abackslash C} right) cup left( {Bbackslash C}...
Bài 68 trang 49 SBT Hình 10 nâng cao: (h.61).
Bài 68 trang 49 SBT Hình học 10 Nâng cao.  . Bài 3. Hệ thức lượng trong tam giác. Từ một vị trí quan...
Lý thuyết giá trị lượng giác của một cung: Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung
Lý thuyết giá trị lượng giác của một cung: Bài 2. Giá trị lượng giác của một cung. 1. Định nghĩa ...