Quảng cáo

Luyện tập

Bài 5.75 trang 56 Sách bài tập (SBT) Hóa 10: Dựa vào cấu tạo, hãy giải thích vì sao tính oxi hoá của ion...
Dựa vào cấu tạo, hãy giải thích vì sao tính oxi hoá của ion hipoclorit (ClO^-) mạnh hơn ion clorat (ClO_3^-). Lấy thí dụ...
Hãy nêu cách tìm tất cả các tệp âm thanh có phần mở rộng là .MP3.
Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục - Câu 5 trang 84 SGK Tin học 10. Hãy nêu...
Bài 2 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao, Một tàu thủy chạy trên sông theo đường thẳng kéo một sà lan...
Bài 33: Công và công suất - Bài 2 trang 159 SGK Vật lý lớp 10 nâng cao. Một tàu thủy chạy trên sông...
Bài 9 trang 119 sgk Hóa 10, Điều chế flo,
Luyện tập: Nhóm halogen - Bài 9 trang 119 sgk Hóa học 10. Điều chế flo, ...
Bài 2.59 trang 105 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho tam giác ABC có
Cho tam giác ABC có . Bài 2.59 trang 105 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Ôn tập chương II: Đề...