Quảng cáo


Luyện tập

Câu 15 trang 30 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I – Vectơ
Câu 15 trang 30 SGK Hình học 10: Ôn tập Chương I - Vectơ. Trong mặt phẳng tọa độ Oxy cho hình vuông ABCD...
Bài 1 trang 172 SGK Hóa 10 Nâng cao: Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu huỳnh ở trạng thái kích thích?
Bài 43: Lưu huỳnh - Bài 1 trang 172 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Cấu hình electron nguyên tử nào là của lưu...
Bài 3.2 trang 143 Sách bài tập Toán Hình học 10: Cho đường thẳng có phương trình tham số
Cho đường thẳng có phương trình tham số . Bài 3.2 trang 143 Sách bài tập (SBT) Toán Hình học 10 - Bài 1:...
Bài tập 1 trang 159 SGK Đại số 10: Tìm tập xác định A của hàm số f(x)
Bài tập 1 trang 159 SGK Đại số 10: ÔN TẬP CUỐI NĂM - ĐẠI SỐ 10. Tìm tập xác định A của hàm...
Câu 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao: Bài 1. Mệnh đề và mệnh đề chứa biến
Câu 1.17 trang 9 SBT Đại số 10 Nâng cao. Cho mệnh đề  chứa biến (P(x)) : “x đã đi máy bay”, trong đó...