Quảng cáo

Luyện tập

Câu 41 trang 22 SGKĐại số 10 Nâng cao, Cho hai nửa khoảng A = (0, 2] và B = [1, 4). Tìm CR(A ∪...
Cho hai nửa khoảng A = (0, 2] và B = và B = CR(A ∪ B) = ((-∞; 0] ∪ [4; +∞)) CR(A...
Hãy điều tra thực tế ở địa phương em về việc thực hiện một số chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước...
Bài 9. Con người là chủ thể lịch sử và là mục tiêu của sự phát triển xã hội - Câu 3 trang 60...
Bài tập trắc nghiệm 5.1, 5.2 trang 46 SBT Hóa 10:1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu
5.1 . Những nguyên tố ở nhóm nào sau đây có cấu hình electron lớp ngoài cùng là (ns^2np^5) ? A. Nhóm IVA. ...
Bài 1 trang 134 Hóa học 10 Nâng cao: Chất KClO4¬ có tên là gì?
Bài 32: Hợp chất có oxi của clo - Bài 1 trang 134 SGK Hóa học 10 Nâng cao. Chất KClO4¬ có tên là...
Soạn bài Hứng trở về – Ngữ văn lớp 10
Văn nghị luận - Soạn bài Hứng trở về. I. KIẾN THỨC CƠ BẢN. 1. Nguyễn Trung Ngạn (1289 – 1370) tự là Bang...