Quảng cáo


Luyện tập

Phân tích Truyện Tam đại con gà: Bản chất nhân vật thầy đồ được khẳng định ngay từ đầu là dốt nát
Tam đại con gà - Phân tích Truyện Tam đại con gà. Bản chất nhân vật thầy đồ được khẳng định ngay từ đầu...
Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao, Hãy tra cứu Bảng Những số liệu chính về 8 hành tinh của hệ...
Bài 17 : Lực hấp dẫn - Bài 4 trang 79 SGK Vật Lý 10 Nâng Cao. Hãy tra cứu Bảng Những số liệu...
Bài 9 trang 34 SBT Toán Đại số 10: Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y = 3x-2 và
Viết phương trình đường thẳng song song với đường thẳng y = 3x-2 và đi qua điểm. Bài 9 trang 34 Sách bài tập...
Bài 3.17 trang 29 SBT Hóa 10: Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình
Hãy viết cấu hình electron nguyên tử của agon (Ar) và cấu hình electron của các anion : S, CL Hãy so sánh cấu hình...
Tính từ chỉ thái độ – adjectives of attitude, 1 . Tính từ tận cùng bằng -ING: bao hàm;2.Tính từ có dạng quá khứ...
Unit 13: Films and cinema - Tính từ chỉ thái độ - adjectives of attitude. 1 . Tính từ tận cùng bằng -ING: bao...