Luyện tập

Bài 3.18 trang 38 Sách BT Lý lớp 10 Nâng cao:  
Bài 3.18 trang 38 Sách bài tập Vật lí 10 Nâng cao. Giải:. CHƯƠNG III: TĨNH HỌC VẬT RẮN Một quả cầu được treo...
Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao, Chọn đáp án đúng:
Chọn đáp án đúng:. Bài 12 trang 121 SGK Hình học 10 Nâng cao - Bài tập trắc nghiệm Phương trình ({x^2} + {y^2}...
Bài 4 trang 71 Hình học 10 Nâng cao: Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng ?
Trong các hệ thức sau, hệ thức nào không đúng ?. Bài 4 trang 71 SGK Hình học 10 nâng cao - Bài tập...
Bài 29.6 trang 67 Sách bài tập (SBT) Lý 10 Một lượng khí ở nhiệt độ 18°C có thể tích 1 m3 và áp...
Một lượng khí ở nhiệt độ 18°C có thể tích 1 m3 và áp suất 1 atm. Người ta nén đẳng nhiệt khí tới...
Bài tập 6 trang 12 SBT Sử 10: BÀI TẬP 6. Hãy cho biết nguyên nhân và quá trình tan rã của xã hội
BÀI TẬP 6. Hãy cho biết nguyên nhân và quá trình tan rã của xã hội nguyên thuỷ.. Bài tập 6 trang 12 Sách...