Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng...

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính....

Bài 13: Lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính – Câu 1 trang 70 SGK Công nghệ 11. Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Nêu các ưu điểm của việc lập bản vẽ kĩ thuật bằng máy tính.

Ưu điểm:

+  Bản vẽ được lập một cách chính xác và nhanh chóng.

+ Dễ dàng sữa chữa, bổ sung, thay đổi, lưu trữ bản vẽ.

+ Giải phóng con người thoát khỏi công việc nặng nhọc và đơn điệu trong khi lập bản