SGK Công nghệ 11 - Kết nối tri thức

Trang chủ Lớp 11 SGK Công nghệ 11 - Kết nối tri thức

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi SGK Công nghệ 11 - Kết nối tri thức trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn SGK Công nghệ 11 - Kết nối tri thức.

Bài 24. Hệ thống lái trang 125, 126, 127, 128, 129 Công nghệ 11 Kết nối tri thức: Khi người lái quay vành lái...
Giải bài 24. Hệ thống lái trang 125, 126, 127, 128, 129 SGK Công nghệ 11 Kết nối tri thức. Khi người lái...
Bài 25. Hệ thống phanh và an toàn khi tham gia giao thông trang 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137 Công nghệ...
Phân tích và lời giải bài 25. Hệ thống phanh và an toàn khi tham gia giao thông trang 130, 131, 132, 133,...
Bài 23. Bánh xe và hệ thống treo trang 121, 122, 123, 124 Công nghệ 11 Kết nối tri thức: Vì sao lốp có...
Lời giải bài tập, câu hỏi bài 23. Bánh xe và hệ thống treo trang 121, 122, 123, 124 SGK Công nghệ 11...
Bài 22. Hệ thống truyền lực trang 115, 116, 117, 118, 119, 120 Công nghệ 11 Kết nối tri thức: Em hãy quan sát...
Phân tích và giải bài 22. Hệ thống truyền lực trang 115, 116, 117, 118, 119, 120 SGK Công nghệ 11 Kết nối...
Bài 19. Các cơ cấu trong động cơ đốt trong trang 93, 94, 95, 96, 97, 98 Công nghệ 11 Kết nối tri thức:...
Gợi ý giải bài 19. Các cơ cấu trong động cơ đốt trong trang 93, 94, 95, 96, 97, 98 SGK Công nghệ...
Bài 21. Khái quát chung về ô tô trang 111, 112, 113, 114: Xe máy có những bộ phận chính nào tương tự như...
Hướng dẫn trả lời bài 21. Khái quát chung về ô tô trang 111, 112, 113, 114. Ình 21.1 cho thấy ô tô...
Bài 17. Đại cương về động cơ đốt trong trang 84, 85, 86 Công nghệ 11 Kết nối tri thức: Em hãy quan sát...
Lời Giải bài 17. Đại cương về động cơ đốt trong trang 84, 85, 86 SGK Công nghệ 11 Kết nối tri thức....
Bài 18. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong trang 87, 88, 89, 90, 91, 92 Công nghệ 11 Kết nối tri...
Vận dụng kiến thức giải bài 18. Nguyên lí làm việc của động cơ đốt trong trang 87, 88, 89, 90, 91, 92...
Bài 15. Khái quát về cơ khí động lực trang 75, 76, 77, 78 Công nghệ 11 Kết nối tri thức: Hãy quan sát...
Hướng dẫn giải bài 15. Khái quát về cơ khí động lực trang 75, 76, 77, 78 SGK Công nghệ 11 Kết nối...
Bài 16. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí động lực trang 79, 80, 81 Công nghệ 11 Kết nối tri thức: Quan sát...
Hướng dẫn trả lời bài 16. Ngành nghề trong lĩnh vực cơ khí động lực trang 79, 80, 81 SGK Công nghệ 11...

Mới cập nhật

Sau khi học về quá trình thoát hơi nước ở cây xanh
Ở thực vật, nhu cầu về nước, ánh sáng, chất dinh dưỡng, … khác nhau tùy loài Gợi ý giải 30.12 - Bài...
Sau những trận mưa lớn kéo dài, hầu hết cây trong vườn bị ngập úng lâu và bị chết. Theo em
Tế bào lông hút ở rễ cây rất nhạy cảm với oxygen Lời giải 30.11 - Bài 30. Trao đổi nước và chất...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Nước và chất khoáng hòa tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ...
Nước và chất khoáng hòa tan trong đất được các tế bào lông hút hấp thụ vào rễ rồi vận Vận dụng kiến thức...
Đôi khi, ta có thể thấy hiện tượng có các giọt nước ở mép lá (Hình 30) vào buổi sáng sớm. Hãy giải thích...
Vào sáng sớm, độ ẩm không khí cao làm ngăn cản sự thoát hơi nước ở lá ở dạng hơi Hướng dẫn trả lời...
Chọn các từ/cụm từ thích hợp điền vào chỗ trống để được nội dung đúng. Nước và muối khoáng hòa tan trong đất được...
Ở đa số thực vật, sự hấp thụ nước và các chất khoáng của cây diễn ra ở các tế Hướng dẫn giải 30.8...
Khi đưa cây đi trồng nơi khác, người ta thường làm gì để tránh cho cây không bị mất nước?
Để cây sống được ta phải đảm bảo sự cân bằng nước trong cây Hướng dẫn trả lời 30.7 - Bài 30. Trao...