Trang chủ Lớp 11 Công nghệ 11 Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của...

Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí....

Bài 39: Ôn tập phần động cơ đốt trong – Câu hỏi 6 trang 163 SGK Công nghệ 11. Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.

Trình bày đặc điểm cấu tạo thân xilanh và nắp máy của động cơ làm mát bằng nước và bằng không khí.

– Thân xilanh của động cơ làm mát bằng nước có áo  nước làm mát.

– Thân xilanh của động cơ làm mát bằng không khí có các cánh tản nhiệt.