Trong thành phần của bột vệ sinh lồng máy giặt thường có mặt citric acid (acid chanh). Hãy giải thích vai trò của citric...
Hướng dẫn giải câu hỏi trang 154 Câu hỏi9 Bài 25. Ôn tập chương 6 sách Hóa học 11 – Kết nối tri...
Ethyl benzoate là hợp chất chính tạo mùi thơm của quả anh đào (cherry)
Gợi ý giải câu hỏi trang 154 Câu hỏi7 Bài 25. Ôn tập chương 6 sách Hóa học 11 – Kết nối tri...
Cho 12 g acetic acid phản ứng với 12 g ethanol (có H2SO4 đặc làm xúc tác) thu được 8 g ester. Tính hiệu...
Gợi ý giải câu hỏi trang 154 Câu hỏi8 Bài 25. Ôn tập chương 6 sách Hóa học 11 – Kết nối tri...
Xác định sản phẩm của các phản ứng sau: a) propanal + 2[H] → b) ethanal + AgNO3 + NH3 + H2O → c)...
Phân tích và giải câu hỏi trang 154 Câu hỏi5 Bài 25. Ôn tập chương 6 sách Hóa học 11 – Kết nối...
Viết phương trình phản ứng giữa propanoic acid với các chất sau: a) Zn; b) MgO; c) CaCO3; d) CH3OH/H2SO4 đặc. Acetic acid mang...
Hướng dẫn giải câu hỏi trang 154 Câu hỏi6 Bài 25. Ôn tập chương 6 sách Hóa học 11 – Kết nối tri...
Hãy viết các phương trình hoá học để chứng minh các aldehyde vừa có tính oxi hoá, vừa có tính khử. Aldehyde + 2[H]→...
Giải và trình bày phương pháp giải câu hỏi trang 153 Câu hỏi4 Bài 25. Ôn tập chương 6 sách Hóa học 11...
Viết công thức cấu tạo của các hợp chất có tên gọi dưới đây: a) 3-methylbutanal; b) pentan-2-one; c) pentanoic acid; d) 2-methylbutanoic acid....
Phân tích, đưa ra lời giải , Ch tr 153 Câu hỏi3 – trang 153, 154 Bài 25. Ôn tập chương 6 SGK...
Cho bốn hợp chất sau: ethanol, propanal, acetone, acetic acid. a) Chất nào trong các chất trên có nhiệt độ sôi cao nhất?
Hướng dẫn trả lời câu hỏi trang 153 Câu hỏi1 Bài 25. Ôn tập chương 6 sách Hóa học 11 – Kết nối...
Viết công thức cấu tạo và gọi tên theo danh pháp thay thế của các aldehyde
Phân tích, đưa ra lời giải câu hỏi trang 153 Câu hỏi2 Bài 25. Ôn tập chương 6 sách Hóa học 11 –...
Methyl salicylate là hợp chất thuộc loại ester được dùng làm cao dán giảm đau, kháng viêm ngoài da
Phân tích và giải câu hỏi trang 151 Câu hỏi2 Bài 24. Carboxylic acid sách Hóa học 11 – Kết nối tri thức Methyl...

Mới cập nhật

Bài tập đọc hiểu: Dọc đường xứ Nghệ trang 13 SBT Văn 7 – Cánh diều: 1, SGK) Câu chuyện được kể theo ngôi...
Giải chi tiết Câu 1, 2, 3, 4, 6 giải Bài tập đọc hiểu: Dọc đường xứ Nghệ trang 13 sách bài tập...
Bài tập đọc hiểu: Buổi học cuối cùng trang 12 SBT Văn 7 – Cánh diều: Phương án nào nêu đúng cách hiểu nhan...
Giải Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6 giải Bài tập đọc hiểu: Buổi học cuối cùng trang 12 sách bài tập Ngữ...
Bài tập đọc hiểu: Người đàn ông cô độc giữa rừng trang 10 SBT Văn 7 – Cánh diều: 5, SGK) Qua đoạn trích,...
Hướng dẫn giải Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8 giải Bài tập đọc hiểu: Người đàn ông cô độc giữa...
Bài mở đầu trang 5 SBT Văn 7 – Cánh diều: Phương án nào nêu đúng những loại văn bản lớn trong sách giáo...
Phân tích và lời giải Câu 1, 2, 3, 4, 6, 6, 7, 8, 9, Câu 10, Câu 11, Câu 12, Câu 13,...
(Phần viết) Chọn một trong hai đều sau để viết thành bài văn ngắn: Đề Em hãy nêu suy nghĩ
Chọn một trong hai đề và nêu suy nghĩ của bản thân. Lời giải bài tập, câu hỏi Bài thơ là một câu chuyện...
(Câu hỏi 10, SGK) Các nội dung tiếng Việt được học thành mục riêng trong sách Văn 7, tập hai là những nội dung...
Xem lại nội dung tiếng Việt đã được học. Lời giải Câu 8 trang 52 SGK Ngữ văn 7 tập 2 - Ôn tập...