Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Bài 7 trang 203 sgk Hóa 11, Cho 8,0 gam hỗn hợp...

Bài 7 trang 203 sgk Hóa 11, Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau...

Anđehit- xeton – Bài 7 trang 203 sgk hóa học 11. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau

7. Cho 8,0 gam hỗn hợp hai anđehit kế tiếp nhau trong dãy đồng đẳng của anđehit no, đơn chức, mạch hở tác dụng với bạc nitrat trong dung dịch ammoniac (lấy dư) thu được 32,4 gam bạc kết tủa. Xác định công thức phân tử, viết công thức cấu tạo và gọi tên các anđehit.

Hướng dẫn giải:

 Đặt công thức chung của 2 anđehit là CxH2x+1 CHO

Số mol Ag = 0,300 mol = 2 lần số mol anđehit. Vậy Manđehit  = 53,33 g/ mol

Advertisements

14 + 30  = 53,33  =>  = 1,6. Vậy 2 anđehit là CH3CHO và C2H5CHO