Trang chủ Lớp 11 Hóa lớp 11 Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic, A....

Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic, A. Chuẩn Bị 1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh...

Bài 47. Bài thực hành 6: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic – Báo cáo thực hành: Tính chất của anđehit và axit cacboxylic. A. Chuẩn Bị
1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm…

A. Chuẩn Bị

1. Dụng cụ thí nghiệm: Ống nghiệm, ống nhỏ giọt, cốc thủy tinh 100ml, đũa thủy tinh, đèn cồn, giá thí nghiệm, giá để ống nghiệm.

2. Hóa chất: Andehit fomic, axit axetic đặc, \(H_2SO_4\) đặc, dung dịch \(AgNO_3\) 1%, dung dịch \(NH_3\), dung dịch \(Na_2CO_3\) đặc, dung dịch NaCl bão hòa, giấy quỳ.

B. Nội dung và cách tiến hành

Thí nghiệm 1: Phản ứng tráng bạc

a) Cách tiến hành: Cho 1ml dung dịch \(AgNO_3\) vào ống nghiệm sạch, lắc nhẹ và nhỏ từ từ từng giọt dung dịch \(NH_3\) 2M đến khi kết tủa sinh ra bị hòa tan hết. Nhỏ tiếp 3-5 giọt dung dịch andehit fomic, sau đó đun nóng nhẹ hỗn hợp trong 2 phút ở khoảng 60-70 \(^oC\)

b) Hiện tượng: Có 1 lớp kim loại màu xám bám vào ống nghiệm, đó chính là Ag

c) Giải thích: Cation \(Ag^+\) tạo phức với \(NH_3\), phức này tan trong nước, andehit khử ion bạc trong phức đó tạo thành kim loại bạc bám vào thành ống nghiệm

Phương trình pư:

   \(HCHO + 2AgNO_3 + 3NH_3 + H_2O\)

Quảng cáo

\(→ HCOONH_4 + 2Ag↓ + 2NH_4NO_3\)

Thí nghiệm 2: Phản ứng của axit axetic với quỳ tím, natri cacbonat

a) Tác dụng của axit axetic với giấy quỳ tím:

Cách tiến hành: Nhúng đầu thủy tinh vào dung dịch axit axetic 10% sau đó chấm vào mẫu giấy quỳ tím.

Hiện tượng: Giấy quỳ hóa hồng do trong nước axit axetic phân li như sau

   \(CH_3COOH ⇋ CH_3COO^- + H^+\)

b) Phản ứng của axit axetic với \(Na_2CO_3\)

Cách tiến hành: Rót 1-2ml dung dịch axit axetic đậm đặc vào ống nghiệm đựng 1-2ml dung dịch \(Na_2CO_3\) đặc. Đưa que diêm đang cháy vào miệng ống nghiệm.

Hiện tượng: Ống nghiệm sủi bọt khí, que diêm đang cháy vụt tắt. Do trong ống nghiệm xảy ra phản ứng sau:

   \(2CH_3COOH + Na_2CO_3 \)

\(→ 2CH_3COONa + CO_2↑ + H_2O\)

Đã có lời giải Sách bài tập – Hóa lớp 11 và Bài tập nâng cao – Xem ngay

Quảng cáo

Mục lục môn Hóa 11