Trang chủ Lớp 11 Ngữ văn lớp 11 Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc...

Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự về Lê Hữu Trác) trang 24 ...

Phân tích đề lập dàn ý bài văn nghị luận – Cảm nghĩ của anh (chị) về giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh (trích Thượng kinh kí sự về Lê Hữu Trác) trang 24 SGK Văn 11. Từ bức tranh này, ta nhận thấy thái độ phê phán nhẹ nhàng mà thấm thìa của tác giả, đồng thời dự cảm được sự suy tàn của giai cấp thống trị Lê – Trịnh thế kỉ XVIII đang tới gần.

GỢI Ý LÀM BÀI

a)   Phân tích đề

–    thuộc dạng đề định hướng rõ về nội dung và thao tác nghị luận.

–      Yêu cầu về nội dung: Giá trị hiện thực sâu sắc của đoạn trích Vào phủ

chúa Trịnh.

Quảng cáo

–    Yêu cầu về hình thức: Đây là đề bài thuộc kiểu bài nghị luận văn học (phát biểu cảm nghĩ về giá trị hiện thực của văn bản). Dẫn chứng chủ yếu lấy trong đoạn trích Vào phủ chúa Trịnh.

b) Lập dàn ý

Các ý cần trình bày là:

–     Bức tranh hiện thực sinh động về cuộc sống xa hoa nơi phủ chúa:

+ Quang cảnh nơi phủ chúa hiện lên cực kì xa hoa, tráng lộ và không kém phần thâm nghiêm, cảnh nói lên uy quyền tột bậc của nhà chúa

+ Cùng với sự xa hoa trong quang cảnh là cung cách sinh hoạt đầy kiểu cách.

–    Từ bức tranh này, ta nhận thấy thái độ phê phán nhẹ nhàng mà thấm thìa của tác giả, đồng thời dự cảm được sự suy tàn của giai cấp thống trị Lê – Trịnh thế kỉ XVIII đang tới gần.

Quảng cáo