Soạn văn 11 - Kết nối tri thức - chi tiết

Trang chủ Lớp 11 Soạn văn 11 - Kết nối tri thức - chi tiết

Hướng dẫn giải bài tập, trả lời câu hỏi Soạn văn 11 - Kết nối tri thức - chi tiết trên Baitapsgk.com. Vui lòng chọn bài tập phía dưới cần xem lời giải, đáp án của môn Soạn văn 11 - Kết nối tri thức - chi tiết.

Thuyết trình về một tác phẩm văn học được khuyến nghị đọc ở phần Củng cố
Dựa vào kiến thức và hiểu biết của cá nhân để trả lời câu hỏi này. Soạn văn Câu hỏi trang 125 SGK...
Soạn văn bản thuyết minh có sử dụng phương tiện phi ngôn ngữ để giới thiệu một tác phẩm văn học được bạn đánh
Dựa vào kiến thức và hiểu biết của cá nhân để trả lời câu hỏi này. Soạn văn Câu hỏi trang 125 SGK...
Viết đoạn văn (khoảng 200 chữ) bày tỏ suy nghĩ của bạn về hoạt động sáng tạo của nhà thơ nói riêng
Đọc kỹ văn bản để trả lời. Soạn văn Câu 6 trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập hai, Đọc 6 – Luyện...
Hãy nêu một ví dụ gắn với lĩnh vực sáng tạo thơ có thể minh hoạ cho điều được tác giả đề cập trong...
Đọc kỹ văn bản để trả lời. Soạn văn Câu 4 trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập hai, Đọc 4 – Luyện...
Phân tích mạch lạc và liên kết của đoạn trích. Đọc kỹ văn bản để trả lời
Đọc kỹ văn bản để trả lời. Soạn văn Câu 5 trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập hai, Đọc 5 – Luyện...
Theo tác giả, việc tự xác nhận rằng “tôi không biết” có ý nghĩa như thế nào đối với cuộc sống của mỗi con...
Đọc kỹ văn bản để trả lời. Soạn văn Câu 3 trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập hai, Đọc 3 – Luyện...
Hãy nêu một số cụm từ mà bạn cho là có ý nghĩa tương đương với cụm từ “tôi không biết” được tác giả...
Đọc kỹ văn bản để trả lời. Soạn văn Câu 2 trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập hai, Đọc 2 – Luyện...
Xác định ý tưởng chính mà nhà thơ Uýt-xla-oa Dim-bo-xca muốn triển khai qua đoạn trích. Ý tưởng đó gắn với từ khoá nào?
Đọc kỹ văn bản để trả lời. Soạn văn Câu 1 trang 124 SGK Ngữ Văn 11 tập hai, Đọc 1 – Luyện...
Liệt kê các nội dung hoạt động của phần Nói và nghe được thực hiện trong sách giáo khoa Văn 11
Xem lại các văn bản đã học. Soạn văn Câu 6 trang 122 SGK Ngữ Văn 11 tập hai, 6 – Hệ thống...
Phân tích ý nghĩa của các nội dung thực hành tiếng Việt trong việc hỗ trợ hoạt động đọc văn bản ở sách giáo...
Xem lại các văn bản đã học. Soạn văn Câu 4 trang 122 SGK Ngữ Văn 11 tập hai, 4 – Hệ thống...

Mới cập nhật

Cảm ứng ở sinh vật là phản ứng của sinh vật với các kích thích từ môi trường. B. từ môi trường ngoài cơ...
Cảm ứng là phản ứng của sinh vật đối với các kích thích đến từ môi trường Lời giải bài tập, câu hỏi 33.1...
Theo em, trong thí nghiệm của An đã có bước nào chưa chính xác? Điều đó ảnh hưởng như thế nào đến kết quả...
Khi bố trí thí nghiệm cần chú ý các điều kiện cần thiết để thu được kết quả chính xác Hướng dẫn trả lời...
Các khẳng định sau đây đúng hay sai? Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) …...
Mạch gỗ vận chuyển nước và muối khoáng trong thân (dòng vận chuyển đi lên) Trả lời 32.4 - Bài 32. Thực hành:...
Khi tiến hành thí nghiệm chứng minh lá thoát hơi nước, nên chọn loại túi có đặc điểm gì để trùm lên lá?
Thực vật có sự thoát hơi nước qua khí khổng Hướng dẫn trả lời 32.3 - Bài 32. Thực hành: Chứng minh thân...
Hiện tượng nào dưới đây cho thấy sự vận chuyển nước từ rễ lên thân ở thực vật?
Nước được vận chuyển theo mạch gỗ từ rễ lên thân Lời giải bài tập, câu hỏi 32.2 - Bài 32. Thực hành:...
Cắt một cành hoa hồng trắng rồi cắm vào cốc nước pha màu tím. Sau một thời gian, cánh hoa sẽ có màu gì?
Nước và các chất khoáng được hút vào vận chuyển lên phía trên nhờ mạch gỗ Trả lời 32.1 - Bài 32. Thực...