Ngữ văn lớp 11

Trang chủ Lớp 11 Ngữ văn lớp 11
Đọc hiểu bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mạc Tử, 1. Hàn Mặc Tử (1912 1940) là một...

Đây thôn Vĩ Dạ – Hàn Mạc Tử – Đọc hiểu bài “Đây thôn Vĩ Dạ” của Hàn Mạc Tử. 1. Hàn Mặc Tử (1912

Có ý kiến cho rằng Số đỏ của Vũ Trọng Phụng như một tấn trò đời của xã hội...

Đọc thêm: Số đỏ – Vũ Trọng Phụng – Có ý kiến cho rằng Số đỏ của Vũ Trọng Phụng như một tấn trò đời

Luyện tập viết bản tin, trang 178 Văn 11, Bản tin có nhan đề, triển khai từ thông tin...

Luyện tập viết bản tin – Luyện tập viết bản tin, trang 178 SGK Văn 11. Bản tin có nhan đề, triển khai từ thông

Phân tích lẽ sống trong bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu, Trong lịch sử văn học cách mạng...

Từ ấy – Tố Hữu – Phân tích lẽ sống trong bài thơ Từ Ấy của Tố Hữu. Trong lịch sử văn học cách mạng

Ý nghĩa hình tượng “Cửu Trùng Đài”, 1. Cửu Trùng Đài là một công trình kiến trúc tuyệt tác...

Vĩnh biệt cửu trùng đài – Nguyễn Huy Tưởng – Ý nghĩa hình tượng “Cửu Trùng Đài”. 1. Cửu Trùng Đài là một công trình

Bài nghị luận về tôn sư trọng đạo, Nhân dân ta từng có những câu nói vô cùng giản...

Các bài văn mẫu về Nghị luận xã hội lớp 11 – Bài nghị luận về tôn sư trọng đạo. Nhân dân ta từng có

Soạn bài Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm...

Khái quát văn học Việt Nam từ đầu thế kỉ XX đến Cách mạng tháng Tám năm 1945 – Soạn bài Khái quát văn học

Cảm nhận bài thơ Lai Tân trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Mình, Cảm nhận bài Lai...

Đọc thêm: Lai Tân – Hồ Chí Minh – Cảm nhận bài thơ Lai Tân trong Nhật kí trong tù của Hồ Chí Mình. Cảm

Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia trang 122 SGK Văn 11 – Ngữ văn lớp 11

Hạnh phúc của một tang gia – Vũ Trọng Phụng – Soạn bài Hạnh phúc của một tang gia trang 122 SGK Ngữ Văn 11.

Phân tích nhân vật Chí Phèo qua truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao, Chí Phèo đã...

Chí Phèo – Nam Cao – Phân tích nhân vật Chí Phèo qua truyện ngắn Chí Phèo của nhà văn Nam Cao. Chí Phèo đã

Luyện tập

Bài 12 trang 215 SBT Đại số và giải tích 11: Chứng minh rằng
Chứng minh rằng. Bài 12 trang 215 Sách bài tập (SBT) Đại số và giải tích 11 - Ôn tập Chương V - Đạo...
Phân tích tâm trạng người chiến sĩ cách mạng qua bài thơ Tâm tư trong tù của Tố Hữu: Bài thơ “Tâm tư trong...
Tâm tư trong tù - Tố Hữu - Phân tích tâm trạng người chiến sĩ cách mạng qua bài thơ Tâm tư trong tù...
Câu 2 trang 50 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 2
Câu 2 trang 50 SGK Tin học 11: Bài tập và thực hành 2. Câu lệnh ghép là gì? Tại sao phải có câu...