Trang chủ Lớp 11 Ngữ văn lớp 11 Luyện tập bài Chí Phèo trang 156 SGK Văn 11, Văn chương...

Luyện tập bài Chí Phèo trang 156 SGK Văn 11, Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và ...

Chí Phèo (tiếp theo) – Nam Cao – Luyện tập bài Chí Phèo trang 156 SGK Văn 11. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có

GỢI Ý LÀM BÀI

1. Câu 1 trang 156 SGK Văn 11.

Quảng cáo

Trong truyện ngắn Đời thừa, Nam Cao viết: “Văn chương không cần đến những người thợ khéo tay, làm theo một vài kiểu mẫu đưa cho. Văn chương chỉ dung nạp những người biết đào sâu, biết tìm tòi, khơi những nguồn chưa ai khơi, và sáng tạo những cái gì chưa có”.

Ý kiến nêu trên khẳng định yêu cầu hết sức quan trọng đối với tác phẩm văn chương và nói rộng ra là đối với tác phẩm nghệ thuật và người nghệ sĩ đó là phải sáng tạo, phải phát hiện ra những cái mới.

Đây là ý kiến hoàn toàn đúng, phản ánh bản chất của nghệ thuật, đã được nhiều người thừa nhận và khảng định theo những cách điên đạt khác nhau, ơ đây, Nam Cao đã diễn đạt điều đó một cách ngắn gọn bằng những liên tướng hàm súc và giàu hình ánh. Soi tỏ vào sự nghiệp sáng tác của Nam Cao, chứng ta có thể thấy nhà vãn thực hiệu một cách nghiêm túc điều này. Trong cả hai mảng sáng tác của ỏng giai đoạn trước Cách mạng, hình ánh những người nông dân và người trí thức đều mang những nét riêng không lẫn với các tác giả khác. Đơn cử như ớ mảng đề tài về người nông dân chảng hạn, Nam Cao cũng viết về người nông dân nhưng không đi lại con đường của Nguyễn Công Hoan hay Ngô Tất Tố, ông tìm cách khám phá quá trình con người bị tha hóa, bị đò nén đến mức trứ thành lưu manh, lừ đó ông đặt ra các vấn đc có ý nghĩa xã hội và nhân sinh. Con dường sáng tạo nghệ thuật của Nam Cao là con đường của con người không bao giờ muốn lặp lại mình. Đó là con người luôn muốn làm mới mình.

2. Câu 2 SGK Văn 11.

Truyện ngắn Chí Phèo của Nam Cao được nhiều người khẳng định là một tác phảm kiệt xuất của nền văn xuôi Việt Nam hiện đại trước hết là vì tác phẩm này có giá trị tư tưởng ( hiện thực và nhân đạo) sâu sắc, độc đáo, mới mẻ. Sau nữa nó còn là tác phẩm xuất sắc được thể hiện bằng nghệ thuật bậc thầy trong cách xây dựng nhân vật, lối kết cấu, xây dựng cốt truyện, sử dụng ngôn ngữ. Với những thành công đó, Chí Phèo xứng đáng là một tác phẩm lớn của nền văn xuôi hiện đại Việt Nam

Quảng cáo