Trang chủ Lớp 11 Ngữ văn lớp 11 Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh: Giới...

Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh: Giới thiệu chung về tập Nhật kí trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Giải đi sớm....

Tảo giải ( Giải đi sớm) – Hồ Chí Minh – Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh.. Giới thiệu chung về tập Nhật kí trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Giải đi sớm.

Phân tích bài thơ Giải đi sớm của Hồ Chí Minh.

DÀN BÀI SƠ LƯỢC

Các ý chính:

Giới thiệu chung về tập Nhật kí trong tù của Chủ tịch Hồ Chí Minh và bài thơ Giải đi sớm.

Quảng cáo

Khổ I:

Không gian, thời gian người tù bị giải đi rất sớm.

Người tù ung dung, binh tĩnh, chủ động đương đầu với gian khổ. Đó là phẩm chấtcủa người chiến sĩ.

Khổ II:

Không gian thời gian thay đổi, chuyển đến rạng đông, người tù có thêm cảm xúc (thi hứng thèm nồng), lạc quan. Đó là phẩm chất thi sĩ.

Bài thơ hòa quyện hai phẩm chất: Chiến sĩ – thi sĩ trong một con người vĩ đại: Hồ Chí Minh.

Quảng cáo