Trang chủ Lớp 11 Ngữ văn lớp 11 Tiểu sử tóm tắt, trang 53 SGK Văn 11, So sánh văn...

Tiểu sử tóm tắt, trang 53 SGK Văn 11, So sánh văn bản tiểu sử tóm tắt với các văn bản điếu văn, sơ yếu lí lịch, giới thiệu, thuyết minh....

Tiểu sử tóm tắt – Tiểu sử tóm tắt, trang 53 SGK Văn 11. So sánh văn bản tiểu sử tóm tắt với các văn bản điếu văn, sơ yếu lí lịch, giới thiệu, thuyết minh.

GỢI Ý LÀM BÀI

1. Câu 1 trang 55 SGK Văn 11

Trong các trường hợp dưới đây (SGK Ngữ văn 11, tập hai, trang 55):

a)   Thuyết minh về các danh nhân.

b)   ứng cử vào một chức vụ trong các cơ quan Nhà nước hoặc đoàn thể.

c)    Giới thiệu một vị lãnh đạo cấp cao của nước ngoài sang thăm nước ta.

d)   Giới thiệu người ứng cử vào các cơ quan lãnh đạo đoàn thể và Nhà nướcế

e)    Khi một vị lãnh đạo từ trần.

ngoại trừ trường hợp a, b và e, các trường họp còn lại đều cần viết tiểu sử tóm tắt.

2.  Câu 2 trang 55 SGK Văn 11

So sánh văn bản tiểu sử tóm tắt với các văn bản điếu văn, sơ yếu lí lịch, giới thiệu, thuyết minh.

Quảng cáo

a)    Giống nhau: các văn bản tóm tắt tiểu sử, điếu văn, sơ yếu lí lịch, giới thiệu, thuyết minh đều có thể viết về một nhân vật nào đấy.

b)   Khác nhau:

–     Tiểu sử tóm tắt và điếu văn: hai văn bản này khác nhau vể mục đích và hoàn cảnh giao tiếp. Điếu văn được viết để đọc trong buổi lễ truy điệu nên ngoài nội dung tiểu sử của người đã mất còn thêm nhiều nội dung khác như: sự ra đi của người đã mất, nỗi xót đau của những người còn sống, lời chia buồn với gia quyến…

–    Tiểu sử tóm tắt và sơ yếu lí lịch:

+ Sơ yếu lí lịch do chính bản thân viết, còn tiểu sử tóm tắt là do người khác viết.

+ Sơ yếu lí lịch là văn bản hành chính, thường có mẫu cố định. Nội dung thường nhấn mạnh đến nhân thân và các mối quan hệ. Bản lí lịch cần có xác nhận của cơ quan có thẩm quyển. Còn tiểu sử không cần nêu chi tiết mọi quan hệ xã hội mà chỉ tập trung nêy mối quan hệ có ảnh hưởng trực tiếp đến cá nhân người được viết tiểu sử, chú trọng nhiều đến những cống hiến và đóng góp của người đó. Tiểu sử không cần phải có xác nhận của cơ quan có thẩm quyển

–    Tiểu sử tóm tắt và lời giới thiệu, thuyết minh: Văn bản giới thiệu, thuyết minh có đối tượng rộng hơn (người, vật, danh lam thắng cảnh…). Tuỳ vào đối tượng, mục đích, nội dung của văn bản giới thiệu, thuyết minh, có thể nhấn mạnh, khắc sâu vào những nội dung khác nhau, về hành văn, văn bủn giới thiệu, thuyết minh còn yêu cầu về cách diễn đạt phong phú, giàu hình ảnh và có tính biểu cảm.

3.  Câu 3 trang 55 SGK Văn 11

Lựa chọn những tác giả mà bạn có sẩn tư liệu. Có thế đọc lại bài học về nhà văn Nam Cao rồi viết bài tóm tắt tiểu sử theo những hướng dẫn đã học.